Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

Przedmiotem działalności naszej spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę członków nakierunkowaną głównie na usługi, wykorzystując potencjał osób pracujących oraz przystępujących do spółdzielni. Celem nadrzędnym spółdzielni jest reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę oraz budowę kompetencji społecznych wspieranych osób.

Celem gospodarczym podmiotu jest podejmowanie przedsięwzięć, w szczególności robót budowlanych związanych z kompleksowym wykończeniem wnętrz, remontami mieszkań, klatek schodowych i innych wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji.

 

rok powstania: 2012
siedziba: Bielawa, dolnośląskie
 www.arte.bielawa.pl
 www.fb.com/ARTEWSS
zatrudnia osób: 29
w tym zagrożonych wykluczeniem: 25
przychód w 2020 r. łącznie: 2 431 282,24 zł
w tym z działalności gospodarczej: 70%

Zostańmy w kontakcie!