Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Spółdzielnia Socjalna “Dobra Marka”

Spółdzielnia Socjalna „Dobra Marka” jest wzorcowym przykładem przedsiębiorstwa społecznego. Pomysłodawczyni: lokalna społeczniczka, liderka, znająca potencjał bezrobotnych w Karlinie i okolicach stworzyła podmiot dający zatrudnienie osobom wykluczonym z rynku pracy. Połączyła potencjał Gminy Karlino i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań – założyciele Spółdzielni w 2018 roku.

Spółdzielnia Socjalna “Dobra Marka”
Spółdzielnia Socjalna “Dobra Marka”
Spółdzielnia Socjalna “Dobra Marka”

Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka jest miejscem nauki i inspiracji. Powstała z potrzeby serca i rynku, jako szwalnia-podwykonawca. W momencie kryzysu, tak jak Rzym uratowały gęsi tak DM uratowały koty i gryzonie, gdyż podjęła się ona zlecenia, śmiesznego dla konkurencji: tworzyła domki-rakiety dla papug, śpiworki-nietoperze dla szczurów itp. Realizowała każdą fantazję zleceniodawcy. Dobra Marka ciągle się rozwija: szyje, pakuje, edukuje, doradza i pomaga. DM, to nie tylko nazwa ale i misja firmy, to pracownicy oraz produkty tworzone z pasją i radością.

rok powstania: 2018
siedziba: Domacyno, zachodniopomorskie
www.fb.com/SpB382dzielnia-Socjalna-Dobra-Marka-330883257486334
zatrudnia osób: 5
w tym zagrożonych wykluczeniem: 5
przychód w 2018 r. łącznie: ‭91 632,97 zł
w tym z działalności gospodarczej: 96%

Zostańmy w kontakcie!