Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Spółdzielnia Socjalna “Margines”

Spółdzielnia Socjalna „Margines” powstała po to, aby stworzyć miejsce pracy dla osób nieodnajdujących się w klasycznych modelach zarządzania, hierarchii i stosunku pracy.
Naszym celem, oprócz trwałego, bezpiecznego zatrudnienia oraz atrakcyjnego systemu wynagrodzeń i premii, jest wspieranie pracowników na polu relacji grupowych i osobistych.
Jedną z podstaw polityki zatrudniania w Spółdzielni jest oferowanie umów o pracę ze wszystkimi płynącymi z tego tytułu zabezpieczeniami socjalnymi, co nadal jest rzadkością na rynku pracy.
Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi spółdzielniami, lokalnymi producentami i gospodarstwami ekologicznymi.

Spółdzielnia Socjalna “Margines”
Spółdzielnia Socjalna “Margines”
Spółdzielnia Socjalna “Margines”

W dobie kryzysu klimatycznego i postępującej degradacji środowiska, promocję weganizmu uznajemy za niezwykle istotny element społecznej działalności Spółdzielni.
Spółdzielnia zatrudnia w sumie 33 osoby: 12 kobiet oraz 21 mężczyzn w wieku od 22 do 40 lat, w tym 7 osób zagrożonych wykluczeniem (bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
Dużą grupą osób zatrudnionych są obcokrajowcy z Białorusi oraz Rosji – poprzez oferowaną formę zatrudnienia, znacznie łatwiej jest im uzyskać niezbędne dokumenty uprawniające do pobytu na terenie Unii Europejskiej. Zatrudniamy również osoby LGBT.

rok powstania: 2013
siedziba: Warszawa, mazowieckie
— brak strony www —
www.fb.com/lokalmargines
zatrudnia osób: 33
w tym zagrożonych wykluczeniem: 7
przychód w 2018 r. łącznie: 2 255 985,63 zł
w tym z działalności gospodarczej: 99%

Zostańmy w kontakcie!

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda na dane osobowe*