Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Nasze Stowarzyszenie to miejsce DOM, które działa od 2015 roku. Misją działalności jest aktywizacja osób starszych a zwłaszcza Euro Rodziców. Za cel stawiamy sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wykorzystanie potencjału seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzimy wiele agent pomocowych min. Centra Aktywnego Seniora z warsztatami dziennej terapii zajęciowej, na których powstaje słynny już Skrzat Helpik.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Restauracje w Mławie i Płocku pod nazwą „Gary Babci Krysi”, w których seniorzy korzystają z pomocowego programu dożywiania. Kolejnym projektem jest Zawieszony Obiad, który zainicjowaliśmy jako pierwsi w Polsce. Dodatkową działalnością jest rozbudowana oferta turystyczna z której korzystają seniorzy. Działamy na terenie całej Polski a liczba naszych członków wynosi około 10 tys. osób i stale rośnie.

rok powstania: 2015
siedziba: Mława, mazowieckie
www.aktywnysenior.org.pl
www.fb.com/fundacjaas
zatrudnia osób: 45
w tym zagrożonych wykluczeniem: 21
przychód w 2018 r. łącznie: ‭1 998 134,78 zł
w tym z działalności gospodarczej: 57%

Zostańmy w kontakcie!