Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko”

Firma Społeczna “Siedlisko” funkcjonuje na rynku od 1 lipca 2015 roku prowadząc działalność usługową w zakresie świadczenia całodobowej usługi opiekuńczej wobec osób starszych i przewlekle chorych oraz usługę cateringową, która stanowi podstawowy przychód firmy pokrywający wszelkie zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Stowarzyszenie “Siedlisko”.
Misją Siedliska jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko”
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko”
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko”

Przedsiębiorstwo zatrudnia 34 osoby z czego 24, to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (19 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze schorzeniami psychicznym oraz 5 osób powyżej 50 roku życia). Firma społeczna „Siedlisko” powstała z inicjatywy Liderów stowarzyszenia „Siedlisko”, którzy poszukiwali skutecznych rozwiązań włączających absolwentów w środowisko społeczne, co potwierdza oddolny charakter przedsiębiorstwa. Liderzy organizacji od samego początku podejmowali decyzje z uwzględnieniem demokratycznej większości, a wypracowane zyski przeznaczają na działalność statutową organizacji.

rok powstania: 2015
siedziba: Staniszcze Wielkie, opolskie
www.siedlisko.org.pl
www.fb.com/stowarzyszeni.siedlisko
zatrudnia osób: 34
w tym zagrożonych wykluczeniem: 24
przychód w 2018 r. łącznie: 2 939 040,88 zł
w tym z działalności gospodarczej: 60%

Zostańmy w kontakcie!