Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

ZAZ jest zatem typowym przedsiębiorstwem społecznym – jego cele społeczne polegające na tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniu pracownikom ZAZ szans na integrację społeczną i zawodową, co osiągane jest dzięki działalności ekonomicznej. Działalność gospodarcza ZAZ służy wyłącznie do osiągania celów społecznych. Przepisy dotyczące ZAZ ograniczają możliwość podejmowania działań o charakterze rynkowym.

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach
Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach
Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

Zatrudniamy 45 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach. Zespołami pracowników kierują instruktorzy. Naszym celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, przygotowanie do pracy na otwartym rynku, rehabilitacja lecznicza, społeczna.
Z zakresu gastronomii oferujemy: obiady na miejscu i z dowozem, imprezy okolicznościowe, usługi cateringowe, żywienie zbiorowe dzieci, wyroby cukiernicze. Z zakresu odnowy biologicznej oferujemy: fizykoterapie, kinezyterapię, masaże, terapie dzieci i młodzieży.

rok powstania: 2004
siedziba: Siedlce, mazowieckie
www.zaz-siedlce.pl
www.fb.com/zazsiedlce
zatrudnia osób: 58
w tym zagrożonych wykluczeniem: 44
przychód w 2018 r. łącznie: ‭2 848 608,90 zł
w tym z odpłatnej dział. pożytku publ.: 48%

Zostańmy w kontakcie!

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda na dane osobowe*