Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca partnerem Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia

Z radością informujemy, że do grona partnerów Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia dołącza Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Bardzo się cieszymy, że w ramach naszych konkursowych działań będziemy mogli wspólnie pielęgnować pamięć o Henryku Wujcu. Henryk Wujec był jednym z inicjatorów powstania Konkursu, Przewodniczącym Rady Konkursu oraz autorem pomysłu, aby uhonorować Jacka Kuronia patronatem nad naszym Konkursem. Liczymy też, że przedsiębiorstwa uczestniczące w Konkursie będą korzystały z programów i ze wsparcia oferowanego przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca to jedyny fundusz w Polsce, finansowany wyłącznie ze środków od obywateli i obywatelek, który skalę wspiera lokalnych aktywistów i organizacje społeczne. Wspiera tych, którzy bronią praw obywatelskich i patrzą władzy na ręce. W Kapitule Funduszu zasiadają które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy stojące na straży praw zaraz po zmianie ustroju w 1989 roku: instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny: prof. Ewa Łętowska, dr hab. Adam Bodnar, prof. Andrzej Zoll i prof. Adam Strzembosz.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera inicjatywy, które nie powinny być finansowane ze środków publicznych ze względu na zachowanie niezależności (np. organizacje kontrolujące władzę), Osoby i organizacje, które zostały odcięte od środków publicznych z racji tematyki, którą się zajmują np. prawa obywatelskie, migrantów i osób LGBT+ lub mają małe szanse na otrzymanie środków z innych źródeł (np. indywidualni aktywiści i inicjatywy nieformalne) oraz projekty pilotażowe w ważnych dziedzinach, których nie podejmują inni, takie jak zapobieganie radykalizacji, rozmowa mimo różnic, praworządność.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest organizacją o charakterze edukacyjno-wspierającym, której głównymi celami statutowymi jest „inkubowanie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenie i rozwój firm, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i zrzeszeń, działanie na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy, podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy, wzmacnianie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych i tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzysektorowej, dbanie o demokrację, prawa obywatelskie i prawa człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

Jednym z inicjatorów powstania FISE był Jacek Kuroń, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej w latach 1989-1993 XX w. Fundacja, od chwili założenia w 1990 roku, pomaga w różnych zakresach i w różny sposób, w miarę, jak zmienia się rynek, w odnalezieniu się na nim osobom mającym utrudniony dostęp do pracy, ucząc przy tym przedsiębiorczości. FISE działa z poszanowaniem zasad partnerstwa, z zachowaniem norm etycznych, w poczuciu odpowiedzialności za jakość i skutki realizowanych działań, z dbałością o środowisko naturalne.

Zostańmy w kontakcie!