Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Laureatka konkursu im. Jacka Kuronia z nagrodą Nansena

Miesiąc po zdobyciu nagrody specjalnej w konkursie im. Jacka Kuronia Fundacja Leny Grochowskiej otrzymała prestiżową nagrodę Nansena. To pierwszy raz w historii, kiedy ta przyznawana przez przyznawana przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców nagroda trafia do Polski.

Kiedy 16 listopada 2023, rada konkursu przyznała Fundacji Leny Grochowskiej nagrodę specjalną, nikt nie spodziewał się, że będzie to tylko preludium niesamowitego międzynarodowego sukcesu tej organizacji.

Podczas laudacji poprzedzającej wręczenie nagrody w konkursie o Fundacji Leny Grochowskiej padły następujące słowa:

„(…) imponująco i z rozmachem łączy działalność ekonomiczność z działalnością społeczną. Wyróżnia się głębokim oddaniem w sprawie humanitarnej i stanowi wyjątkowy przykład zaangażowania społecznego, poszerzając granice pomocy i inspirując innych do działań na rzecz dobra wspólnego. Przedsiębiorstwo to, nie tylko nie tylko skupia się na rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych, również angażuje się w inicjowanie nowatorskich projektów, które zmieniają oblicze lokalnych społeczności. Jego zaangażowanie w działania społeczne obejmuje wiele form wsparcia dla wielu grup najbardziej potrzebujących, od osób z niepełnosprawnością intelektualną przez uchodźców, po osobie w kryzysie bezdomności. Niebagatelny wkład w promowanie solidarności społecznej i budowanie mostów między ludźmi z różnych środowisk zasługuje na najwyższe uznanie.”

Miesiąc po otrzymaniu nagrody Kuronia, Fundacja Leny Grochowskiej została ponownie uhonorowana – tym razem prestiżową nagrodą Nansena. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest organizacjom i jednostkom, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w pomoc uchodźcom oraz działalnością na rzecz praw człowieka. Otrzymanie tej nagrody jest nie tylko zaszczytem dla samej Fundacji, ale także dla całego kraju, ponieważ to pierwszy raz, kiedy Polska zostaje doceniona na arenie międzynarodowej w kontekście humanitarnego wsparcia dla uchodźców.

Wraz z otrzymaniem nagrody Nansena Fundacja Leny Grochowskiej zdobywa międzynarodowe uznanie za swoje wysiłki na rzecz praw człowieka i pomocy uchodźcom. Gratulujemy organizacji tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w kontynuowaniu jej szlachetnej misji. Jej działania stanowią inspirację dla innych, mobilizując do tworzenia lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.

Zostańmy w kontakcie!