Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Lista przedsiębiorstw społecznych dopuszczonych do pierwszego etapu oceny

obrazek dekoracyjny

Sekretariat 10. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia przeanalizował wszystkie zgłoszenia i nominacje sprawdzając, czy spełniają one następujące wymogi regulaminowe:

 1. Przedsiębiorstwo spełnia wymogi regulaminowe odnoście przedsiębiorstwa społecznego.
  [Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty (punkt II.1 regulaminu):
  – organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
  UWAGA: do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego
  – organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
  – spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
  – spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
  – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  UWAGA: w Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane przed 31 grudnia 2019 roku. 
 3. Przedsiębiorstwo nie jest laureatem Nagrody Głównej w 8. i 9. edycji Konkursu.

Do pierwszego etapu 10. edycji Konkursu zostały zakwalifikowane następujące przedsiębiorstwa:

Nr wnioskuNazwa przedsiębiorstwarodzaj wnioskuwojewództworok rejestracji
01Akademia Piłki Nożnej SMS Tychyzgłoszenieśląskie2014
02Blisko Was Spółdzielnia Socjalnanominacjawielkopolskie2013
03Food & Life Spółka z o.o.zgłoszeniemałopolskie2018
04Fundacja Artystyczna GA MONzgłoszeniepodkarpackie2018
05Fundacja Działań Lokalnych Logoszgłoszeniepodlaskie2016
06Fundacja Edukacja dla Przyszłościzgłoszeniewielkopolskie2007
07Fundacja Leny Grochowskiejzgłoszeniemazowieckie2014
08Fundacja po DRUGIEzgłoszeniemazowieckie2011
09Fundacja Podaruj Miłośćzgłoszeniepodkarpackie2015
10Fundacja Pro Omniszgłoszeniekujawsko-pomorskie2010
11Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "BYĆ RAZEM"zgłoszenieśląskie2007
12Fundacja Studio M6zgłoszeniekujawsko-pomorskie2017
13G&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąnominacjapodkarpackie2018
14Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"zgłoszeniewarmińsko-mazurskie2013
15NIE WIDZĘ PRZESZKÓD Spółka z o.o.zgłoszeniewielkopolskie2018
16Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.zgłoszeniemazowieckie2017
17Fundacji Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie" prowadząca Restaurację DIFFERENTzgłoszeniemazowieckie2005
18Rydzynianka Spółdzielnia Socjalnazgłoszeniewielkopolskie2016
19Sady Albigowa Spółka z o.o.zgłoszeniepodkarpackie2018
20Spółdzielnia Socjalna " Bajkolandia"zgłoszeniepodkarpackie2010
21Spółdzielnia Socjalna „Bon Appetit”zgłoszeniewielkopolskie2017
22Spółdzielnia Socjalna "Debrzynka"zgłoszeniepomorskie2018
23Spółdzielnia Socjalna Honoluluzgłoszenieśląskie2014
24Spółdzielnia Socjalna JAWORzgłoszeniepodkarpackie2018
25Spółdzielnia Socjalna “Kto rano wstaje”zgłoszeniemazowieckie2013
26Spółdzielnia Socjalna MAmy Siebiezgłoszenielubelskie2018
27Spółdzielnia Socjalna "MULTISERVICE"zgłoszenieśląskie2017
28Spółdzielnia Socjalna NASIELSZCZANIEzgłoszeniemazowieckie2017
29Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"zgłoszeniewielkopolskie2015
30Spółdzielnia Socjalna "Pięć Plus"zgłoszeniepodkarpackie2009
31Spółdzielnia Socjalna "Polifonia Project" zgłoszeniepodkarpackie2014
32Spółdzielnia Socjalna "POWRÓCISZ TU"zgłoszeniewielkopolskie2014
33Spółdzielnia Socjalna "Pożyteczni"zgłoszeniemazowieckie2014
34Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagrodazgłoszeniewielkopolskie2017
35Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowiezgłoszeniemałopolskie2014
36Spółdzielnia Socjalna "Smak-Bistro"zgłoszeniewielkopolskie2017
37Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "opole"nominacjaopolskie2014
38Stowarzyszenie Bartoszzgłoszenieświętokrzyskie2012
39Stowarzyszenie Brzezinazgłoszenieopolskie2018
40Stowarzyszenie "Dobry Dom"nominacjapodkarpackie2004
41Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"nominacjapodkarpackie2008
42Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”zgłoszeniemazowieckie2015
43Zakład Aktywności Zawodowej YAVAzgłoszenieśląskie2003
44Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Artezgłoszeniedolnośląskie2012
45Za-bawni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąnominacjapodkarpackie2018
46Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicyzgłoszeniepodkarpackie2001
47Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzysznia "My dla Innych"nominacjapodlaskie2008
101Fundacja "Dobry Pomysł"zgłoszeniekujawsko-pomorskie2019
102SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KONWALIA"zgłoszeniewielkopolskie2019
103Za Górą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąnominacjapodkarpackie2019
Przedsiębiorstwa z numerami 101, 102 i 103 mogą się ubiegać wyłącznie o nagrodę "Odkrycie Roku" i Nagrodę Publiczności.

W imieniu Organizatora listę zatwierdził Krzysztof Alcer, Sekretarz Rady Konkursu.

Zostańmy w kontakcie!