Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Rozmowa z Witoldem Drożdżem z Orange Polska, członkiem Rady Konkursu

Z Witoldem Drożdżem – członkiem Rady Konkursu, Członkiem Zarządu w Orange Polska oraz Członkiem Rady Fundacji Orange, o zaangażowaniu społecznym Orange rozmawia Ewa Hevelke dla portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Ewa Hevelke: – Jak definiują Państwo wartości założenia społecznego zaangażowania firmy Orange?

Witold Drożdż: – Społeczne zaangażowanie to dla nas część szerszego myślenia o społecznej odpowiedzialności firmy, o firmie jako obywatelu, sąsiedzie, partnerze. Jako operator telekomunikacyjny, w naszych programach społecznych koncentrujemy się na projektach związanych z nowoczesnymi technologiami, które pomagają w nauce, kontakcie z bliskimi, uczestniczeniu w kulturze. Programy społeczne firma od ponad 12 lat realizuje poprzez swoją fundację – Fundację Orange. To jedna z największych i najbardziej znanych fundacji korporacyjnych w Polsce.

Kilka konkretów, co robimy. W stu małych miejscowościach w Polsce działają Pracownie Orange, multimedialne centra, które zapewniają członkom lokalnych społeczności dostęp do nowych technologii, szkoleń i warsztatów. Realizowane w pracowniach projekty są skierowane do różnych grup: dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, młodych matek oraz seniorów. Szacujemy, że w zasięgu Pracowni Orange jest 900 tys. osób.

Nasze programy adresujemy również do szkół. MegaMisja to ogólnopolski program edukacji cyfrowej dla nauczycieli oraz dzieci w wieku 6–10 lat, które spędzają czas w świetlicach. Natomiast w programie #SuperKoderzy uczymy kodowania i programowania uczniów szkół podstawowych w wieku 9–12 lat. W tych programach bierze co roku udział 370 szkół i ok. 6 tys. dzieci. Jednym z ważnych dla nas tematów jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie i przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z nowych mediów. Z materiałów i narzędzi edukacyjnych, portali, kursów, lekcji korzysta co roku 400 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli.

Witold Drożdż, Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska oraz Członek Rady Fundacji Orange; fot. Orange Polska

Te programy mają kilka wspólnych cech – mają formułę konkursu dla organizacji w całej Polsce, wspierają liderów społecznych w realizacji ich działań w środowiskach lokalnych, propagują współpracę z innymi organizacjami, samorządami i instytucjami oraz pomiędzy uczestnikami projektu, dają dostęp do wszystkich materiałów także innym uczestnikom życia społecznego zgodnie z zasadami Creative Commons. W ten sposób chcemy maksymalizować nasz pozytywny wpływ społeczny, zachęcać do współpracy, sieciowania i skalowania dobra.

Jak kształtują Państwo długofalową strategię CSR firmy Orange: kto jest odbiorcą działań, kogo angażują Państwo do realizacji założeń strategii?
W Orange Polska od kilku lat wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we wszystkich obszarach działalności. Nasza strategia CSR uwzględnia cele biznesowe firmy i oczekiwania interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społecznych. Pamiętamy też o środowisku naturalnym, trendach rynkowych oraz wyzwaniach społecznych dla naszej branży w Polsce i na świecie.

W ramach strategii CSR staramy się maksymalizować swój pozytywny wpływ społeczny i minimalizować ten negatywny, wykorzystując ku temu nie tylko finansowe zasoby firmy, jej produkty czy procesy, ale także know-how czy zaangażowanie pracowników – wolontariuszy.Strategia CSR oparta jest na czterech filarach: Rozwój społeczny i cyfrowy, Bezpieczna sieć, Czyste środowisko, Zaangażowany zespół. W każdym z tych obszarów stawiamy siebie konkretne i wymierne cele. Na przykład pierwszy z obszarów – Rozwój społeczny i cyfrowy – oznacza dla nas zapewnienie dostępności do usług klientom z niepełnosprawnościami, standardy obsługi klientów starszych, program doprowadzenia światłowodu dla szkół i programy edukacji cyfrowej, a także naszą ofertę Smart City czy wspieranie innowacji.

Działania w ramach tych filarów są analizowane w sześciu obszarach: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy. Pokazujemy, jak wpływamy na PKB Polski, na rozwój regionów czy zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Co ciekawi Państwa najbardziej w sektorze przedsiębiorstw społecznych w Polsce?
Filozofii Orange bliska jest ekonomia społeczna, łącząca podejście biznesowe z wartościami społecznymi. Firmie pozwala ona na poszukiwanie innowacji społecznych, a pracownikom daje szansę zaangażować się w projekt, realizując wolontariat kompetencyjny.Jesteśmy otwarci na innowacyjną współpracę z otoczeniem. Dzielimy się wiedzą, tworzymy środowiska oraz sieci, które łączą przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Od kilku lat organizujemy Orange Fab – program akceleracyjny dla startupów. Z kolei Imagine with Orange to platforma crowdsourcingowa dla innowatorów, gdzie każdy może zgłosić pomysł, który ocenia międzynarodowa społeczność. W naszym myśleniu o innowacjach jest też miejsce dla innowacji społecznych czy nowych modeli biznesowych.

Dodam, że wśród naszych partnerów społecznych i biznesowych również są przedsiębiorstwa społeczne. Na przykład w naszym sztandarowym projekcie sponsorskim Orange Warsaw Festival pomagają nam dostosować festiwal do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uczą nas i uczestników ekologicznych zachowań, a z banerów pofestiwalowych produkują unikatowe torby. To jeden z przykładów, jak duża korporacja może wykorzystać potencjał podmiotów ekonomii społecznej.

W jaki sposób chcą Państwo wykorzystać wiedzę zdobytą przy współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi w Konkursie?
Idea ekonomii społecznej – not-only-for-profit, jest w zasadzie bliska naszemu myśleniu o społecznej odpowiedzialności biznesu, który nie powinien działać only-for-profit, ale być aktywnym i twórczym uczestnikiem życia społecznego.Kontakt z przedsiębiorcami społecznymi to dla nas źródło inspiracji i rozwoju, poszerzenie naszych horyzontów. To wyjście ze szklanej wieży, w której czasami się zamykamy i dotknięcie realnych problemów społecznych i efektywnych sposobów ich rozwiązywania.

Dziękujemy za rozmowę.

Zostańmy w kontakcie!

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda na dane osobowe*