Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Uczestnicy I etapu 11. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia 2022

Oto 37 przedsiębiorstw, które dostały się do I etapu oceny merytorycznej w 11. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia.

W pierwszej kolejności prezentujemy 30 przedsiębiorstw, które rozpoczęły swoją działalność przed 1 stycznia 2020 roku i ubiegają się o Nagrodę Główną Konkursu i Tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku :

Centrum Wsparcia Sp. z o.o.

Wrocław, dolnośląskie

Centrum Wsparcia to przedsiębiorstwo społeczne, w którym pracują osoby z niepełnosprawnością. Wspierają innych w tworzeniu przyjaznej przestrzeni, dbają o to, aby każda informacja była zrozumiała i uczą, że niepełnosprawność to tylko jedna z cech. Oferują m.in. szkolenia savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, plany tyflograficzne - plany kondygnacji budynków, audyty dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej, tłumaczenia na język prosty do czytania i zrozumienia - ETR oraz tłumaczenia na polski język migowy.

Fundacja "Pro Aperte"

Kutno, łódzkie

Misją Fundacji jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie w spektrum autyzmu i ich rodzin. Dlatego wnioskodawca prowadzi terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci w spektrum autyzmu, terapie indywidualne i grupowe, innowacyjny Klub Świadomej Młodzieży dla osób w spektrum autyzmu powyżej 13 lat, Społeczne Pogotowie Interwencyjne spełniające rolę poradnictwa w obszarach orzeczniczych, bytowych i prawnych oraz podnosi świadomość w tematyce autyzmu poprzez szkolenia.

Fundacja Artystyczna GA MON

Tarnobrzeg, podkarpackie

Marka GA MON powstała w 2014 r. w Tarnobrzegu, a w 2018 r. została przekształcona w przedsiębiorstwo społeczne - Fundację Artystyczną GA MON. Misją oraz nadrzędnym celem działań jest krzewienie dziedzictwa kulturowego regionu - kultury lasowiackiej, jej zwyczajów, sztuki oraz tradycyjnych wzorów. Tworząc nowoczesne kolekcje modowe z elementami haftu i wzornictwa lasowiackiego, opowiadamy historię dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, wzmacniając przy tym poczucie przynależności i tożsamości regionalnej.

Fundacja Leny Grochowskiej

Siedlce, mazowieckie

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku w ramach Grupy Arche, początkowo aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny. Fundacja sprowadziła 25 rodzin repatriantów, skutecznie włączając ich do życia społecznego i zawodowego w Polsce. Jednak głównym obszarem działań stało się dla nas wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Włączamy ich do życia zawodowego i społecznego poprzez zatrudnienie, które podejmują w naszym Warsztacie Rękodzieła Artystycznego.

Fundacja Miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego

Ropczyce, podkarpackie

Fundacja zrodziła się z potrzeby serca i za swoją misję przyjęła wybudowanie Domu Miłosierdzia dla osób starszych i samotnych. Naszym podstawowym celem jest udzielanie pomocy, w każdym wymiarze głównie osobom starszym, rodzinom w trudnej sytuacji, dzieciom. Wspieramy Uchodźców z Ukrainy. Narzędzia ekonomiczne wykorzystujemy do realizacji celów społecznych. Tworzymy miejsca pracy dla osób o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Reintegrujemy społecznie i zdrowotnie oraz działamy w środowisku lokalnym.

Fundacja pomocy rodzinie "Człowiek w potrzebie"

Warszawa, mazowieckie

Fundacja pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie” powstała w 2005 r. Jej celem jest pomoc tym, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Prowadzimy szeroko rozumiane wsparcie rzeczowe, finansowe i doradcze osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym i osobom znajdującym się „na życiowym zakręcie”. Aby móc pomagać na szerszą skalę, w kwietniu 2018 r. otworzyliśmy unikatową działalność gospodarczą DIFFERENT – restaurację w ciemności obsługiwaną przez niewidomych kelnerów.

Fundacja Q

Rozalin, podkarpackie

Fundacji stworzyła na ternie dawnej szkoły przestrzeń muzealną - Muzeum Opowieści, aby dzielić się kulturą „inną”, niepopularną. W Muzeum jest także przestrzeń coworkowa, Laboratorium Nowych Technologii, a także przestrzeń warsztatowa, gdzie uczymy m.in. „cybertechnologii”. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie działań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Fundacja Studio M6

Toruń, kujawsko-pomorskie

Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Studio M6 zostało powołane w 2017 z siedzibą w zabytkowym kompleksie trzech XVI wiecznych kamienic. Celem Fundacji jest przywracanie funkcjonalności tej przestrzeni oraz tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Dążymy do budowania społeczeństwa świadomie wykorzystującego swoje możliwości i potencjał endogeniczny miejsc. W pierwszym roku działalności stworzyliśmy 5 stanowisk pracy w kawiarni PERS. Dziś zatrudniamy/współpracujemy 27 osób w 6 liniach biznesowych przedsiębiorstwa.

Fundacja Ternopilska

Żyrardów, mazowieckie

Przedmiotem naszej działalności są wyspecjalizowane i kompleksowe usługi doradcze dla cudzoziemców przybywających do Polski i pragnących zalegalizować i uporządkować swój pobyt i pracę na terenie kraju. Podstawowa usługa, to Pełnomocnik Cudzoziemca, który kompleksowo zajmuje się sprawą klienta od początku aż do pozytywnego zakończenia. Odbiorcami usług są cudzoziemcy, ale również pracodawcy zatrudniający lub chcący zatrudnić imigrantów. Prowadzimy także cykliczne spotkania grup adaptacyjnych.

G&G Sp. z o.o.

Iwierzyce, podkarpackie

G&G Sp. z o.o. powstało w czerwcu 2018 r. Celem naszej działalności jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również walka z tzw. ubóstwem energetycznym. Prowadzimy działalność szkoleniową, wspomagającą technicznie i informacyjnie, jak również podejmujemy szereg działań promujących ekologiczne i energetyczne rozwiązania w pozyskiwaniu energii z wiatru czy słońca - ELEKTRO TOURNEE 2021. Inwestujemy w najważniejszy kapitał na rynku – w kapitał ludzki.

Kuźnia Społeczna

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Kuźnia Społeczna to wyjątkowe miejsce na mapie Olsztyna, gdzie łączymy tematy społeczne z tematami edukacyjnymi i biznesowymi. Przedsiębiorstwo zbudowane zostało w oparciu o cele statutowe Banku Żywności a pod marką „Kuźnia Społeczna” znajduje się Restauracja Kuźnia - jedyna restauracja w Olsztynie w duchu zero i less waste. Realizuje również działania na rzecz wsparcia społeczności lokalnych z różnymi partnerami zewnętrznymi. Prowadzimy także m.in. co-work, kuchnię warsztatową oraz Hostel Kuźnia.

Larigo Group Sp. z o.o.

Wola Zaradzyńska, łódzkie

Larigo Group Sp. z o.o. została powołana do życia w czerwcu 2019 r. przez Spółdzielnię Socjalną Larigo Group, która zajmowała się niszczeniem dokumentów i innych nośników danych. Działalność ta została przeniesiona do Spółki. Naszym głównym celem społecznym jest trwała zawodowa i społeczna reintegracja osób z niepełnosprawnościami, pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, zawodowym, ich rodzinom i bliskim oraz wyrównywanie szans tych osób.

Społeczna 21 sp. z o.o.

Kraków, małopolskie

Społeczna 21 sp. z o.o. non-profit to przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, głównie z zespołem Downa. Jej działania zapoczątkowane zostały w 2017 roku, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie. Tam zrodził się pomysł zatrudniania osób z zespołem Downa. Spółka nawiązała współpracę z firmą Frytki Belgijskie w Krakowie, która podpisała z nami umowę franczyzową.

Spółdzielnia Socjalna "Ale Smacznie"

Dąbie, wielkopolskie

Spółdzielnia Socjalna "Ale Smacznie" powstała z inicjatywy Burmistrza Miasta Dąbie, jako spółdzielnia osób prawnych. Ideą działania spółdzielni było przywrócenie funkcjonowania, zlikwidowanej wcześniej, stołówki szkolnej i podjęcie się żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach przez podmiot działający na terenie Gminy Dąbie. Celem działania spółdzielni było spełnienie oczekiwań mieszkańców gminy Dąbie związanych z żywieniem dzieci przez podmiot lokalny, a nie w formie dowożonego cateringu.

Spółdzielnia Socjalna "Jasne, że alternatywa 21"

Częstochowa, śląskie

"Jasne, że alternatywa 21" prowadzi dwa lokale gastronomiczne - Klubokawiarni Alternatywa 21 (od 2016 r.) oraz Kawiarni Alternatywa 21 (od 2021 r.) oraz działania polegające na organizowaniu i aktywizowaniu społeczności lokalnych oraz działania usługowe. Spółdzielnia jest jedynym w Częstochowie miejscem, w którym większość zatrudnionych osób to osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwem, które z sukcesem pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością mogą samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Spółdzielnia Socjalna "MULTISERVICE"

Myszków, śląskie

„MULTISERVICE” powstała w 2017 r. tworzona jest przez 6 osób fizycznych. Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, którym groziło wykluczenie zawodowe z powodu orzeczonej niezdolności do pracy. Te osoby znalazły u nas zatrudnienie i z powodzeniem radzą sobie na rynku pracy. Każdego roku organizujemy inicjatywy w celu integracji pracowników i lokalnej społeczności. Nasze biuro rachunkowe udziela bezpłatnych porad prawnych. Łączymy działalność gospodarczą z zaangażowaniem społecznym.

Spółdzielnia Socjalna "PRZEDSZKOLAKI TO MY"

Chełmiec, małopolskie

Celem Spółdzielni jest reintegracja jej członków oraz pracowników, będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków i pracowników spółdzielni (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy) oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej. Prowadzimy Integracyjne Przedszkole „Bajkowa Kraina”.

Spółdzielnia Socjalna Honolulu

Katowice, śląskie

Spółdzielnia Socjalna Honolulu to przedsiębiorstwo społeczne od przeszło 7 lat aktywne na polu gastronomii, kultury i aktywizacji społecznej. Główną osią działalności Spółdzielni jest prowadzony od roku 2015 lokal Drzwi Zwane Koniem. Od obecnego roku Spółdzielnia powiększyła swoją działalność na polu gastronomii o lokal Luft, będący społeczną klubokawiarnią oraz sklepem oferującym produkty autorstwa osób z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia organizuje cykliczny festiwal multimedialny Ars Independent.

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło, małopolskie

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” powstała w 2009 r. jako pierwsza w Polsce spółdzielnia założona przez dwa podmioty prawne. Fundamentalnym celem naszej działalności jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja zawodowa. W naszej spółdzielni zatrudnionych jest ponad 75 pracowników, większość stanowią os. zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach naszego przedsiębiorstwa prowadzimy także Zakład Aktywności Zawodowej, w którym pracują 32 osoby niepełnosprawne.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”

Drobin, mazowieckie

Spółdzielnia Socjalna "CUŚ" została utworzona w 2012r., jako I spółdzielnia socjalna osób prawnych na terenie Mazowsza Płockiego i jedna z pierwszych w województwie mazowieckim. Naszymi założycielami były: Gmina Słupno, Mała Wieś, Bulkowo, Parafia Św. Marcina w Słupnie, Stow. Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Dołączyli Gmina Radzanowo oraz Miasto i Gmina Drobin. Przedsiębiorstwo prowadzi działania w obszarze usług środowiskowych mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności.

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu

Brudzew, wielkopolskie

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, działalność społecznią w sferze zadań publicznych powierzanych przez członków Spółdzielni oraz działalność oświatowo-kulturalną i społeczną na rzecz członków, a także środowiska lokalnego. Efektem naszych działań jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy projekty mające na celu aktywizować i wspierać lokalną społeczność. Wypracowany zysk przeznaczamy na działalność społeczną.

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI

Opoczno, łódzkie

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI powstała w 2009 r. w Opocznie. Głównym celem powstania spółdzielni było stworzenie miejsc pracy dla 5 bezrobotnych kobiet, które postanowiły wspólnie robić to co chcą, to co umieją i do czego mają kwalifikacje. W ciągu 13 lat funkcjonowania na rynku, spółdzielnia rozwinęła się do tego stopnia, że teraz świadczy usługi opiekuńcze, cateringowe, wynajmuje sal, prowadzi szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Prowadzi również sklep zielarsko-medyczny.

Spółdzielnia Socjalna Sercem do Ludzi

Dzierzgoń, pomorskie

Spółdzielnia zajmuję się na co dzień opieką nad osobami starszymi i z niepełnosprawnością, wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego. Świadczymy usługi opiekuńcze, specjalistyczne, opiekę wytchnieniową, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, usługi pielęgniarskie, usługi opiekuńcze projektowe. Spółdzielnia powstała w roku 2019 i jej celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością i starszym w życiu codziennym, przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych czy u lekarza.

Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy

Dębica, podkarpackie

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy działa od 1994 r. Organizacja działa w obszarze pomocy i integracji społecznej, prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prowadzimy m.in.: dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Spółdzielnię Socjalną, Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizujemy projekty tworząc stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów WOLIN-JOMSBORG-VINETA

Wolin, zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów (SCSiW) zostało założone przez sympatyków historii, którzy chcąc dzielić się pasją oraz wiedzą dotyczącej historii wczesnego średniowiecza odbywających się na terenie Wolina i okolicach postawili Skansen dostępny dla wszystkich odwiedzających z całego świata ciekawych życia codziennego ówczesnych Słowian i przybywających Wikingów. Od początku marca 2022 roku udzielamy schronienia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Radom, mazowieckie

Stowarzyszenie jest organizacją działającą od 2004 r. i zrzesza osoby zaangażowane w pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz wspiera około 300 podopiecznych - dzieci i dorosłych w różnym stopniu niepełnosprawności. Stowarzyszenie utworzyło pierwsze w Radomiu niepubliczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami pn. „Kraina Radości”. Obecnie pod opieką jest ok. 70 dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. W 2016 r. otworzyło restaurację "Różany Gościniec", w której pracują nasi podopieczni.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

Mława, mazowieckie

Stowarzyszenie AS powstało dla seniorów potrzebujących pomocy w poprawie sytuacji życiowej i psychicznej. Misją jest tworzenie kolejnych miejsc, gdzie ludzie starsi nie będą samotni i sami w rozwiązywaniu problemów życiowych, zdrowotnych, psychicznych. Stąd pomysł tworzenia kolejnych restauracji Gary Babci Krysi, uwzględniających możliwości finansowe seniorów, gdzie obiady kosztują 10 zł. Działalność ekonomiczną łączymy z działalnością statutową w prowadzonych przez AS Centrach Aktywności Seniorów.

Stowarzyszenie Sportów Wodnych

Iława, warmińsko-mazurskie

Głównym celem Stowarzyszenia Sportów Wodnych jest prowadzenie działalności sportowej, wspieranie rozwoju żeglarstwa oraz innych sportów wodnych dzieci i młodzieży na bazie i w ścisłej współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Iławie. Od lipca 2020 Stowarzyszenie stało się Przedsiębiorstwem Społecznym uruchamiając działalność Hostelu oraz Wypożyczalni Sprzętu w Iławie. Ponadto do priorytetów działania Stowarzyszenia należy umożliwianie uprawiania dyscyplin związanych ze sportami wodnymi.

Zakład Aktywności Zawodowej WYTWÓRNIA

Białystok, podlaskie

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI od 2018 r. prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej WYTWÓRNIA. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które zatrudnia 44 osoby, w tym 33 pracowników z niepełnosprawnością. To zespół kreatywnych ludzi, którzy z pasją i radością tworzą produkty marki TULONE: świeże makarony, ravioli, kopytka i pierogi. Inspiracje czerpią z tradycji wyrabiania włoskiego makaronu oraz bogactwa lokalnych produktów. Od 2021 r. produkujemy także ekologiczne opakowania tekturowe.

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

Siedlce, mazowieckie

ZAZ działa od 2004 r. i jest typowym przedsiębiorstwem społecznym – jego cele społeczne polegające na tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniu pracownikom ZAZ szans na integrację społeczną i zawodową, co osiągane jest dzięki działalności ekonomicznej. Działalność gospodarcza ZAZ służy wyłącznie do osiągania celów społecznych. ZAZ w zakresie swoich usług oferuje m.in. usługi gastronomiczne i cateringowe. Drugą naszą działalnością jest prowadzony Ośrodek odnowy biologicznej.

A oto siedem zgłoszonych do Konkursu młodych przedsiębiorstw, które działają krócej niż dwa lata i dłużej niż rok:

Fundacja Aktywny Senior "Bunia"

Kościan, wielkopolskie

Fundacja Aktywny Senior "BUNIA" istnieje od 29 grudnia 2020 roku. Naszą misją główną jest wsparcie seniorów oraz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie placówki dziennego i całodobowego pobytu. Naszym celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych, w tym w ramach prowadzonych dziennych i całodobowych domów opieki, a także rehabilitacji. Bunia to nieduży obiekt, ale na tym nam zależało, aby stworzyć tu przytulną przestrzeń z kameralną, niemal domową atmosferą.

Fundacja On Life

Skawina, małopolskie

Fundacja On Life powstała w 2020 r., a swoją działalność gospodarczą rozpoczęła w 2021 r. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności defaworyzowanej oraz na rzecz promowania idei ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Prowadzona działalność gospodarcza dotyczy przede wszystkim świadczenia usług cateringowych. Naszym nowatorskim pomysłem było stworzenie plenerowej kuchni opartej na foodtrucku. W ramach pomocy uchodźcom uruchomiliśmy namiot żywieniowy przy Dworcu Głównym w Krakowie.

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego sp. z o. o. non-profit

Kraków, małopolskie

Międzynarodowy Instytutu Rozwoju Społecznego sp. z o.o. non-profit (MIRS) jest przedsiębiorstwem działającym od kwietnia 2020 roku. Naszą główną aktywnością jest obszar polityki i gospodarki senioralnej. Nasza oferta dotyczy usług doradczo-konsultacyjnych skierowanych do: samorządów, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, osób indywidualnych w zakresie tworzenia polityki proseniorskiej, a także aktywizacji i edukacji seniorów. Ponadto naszą ważną misją jest integracja zawodowa i społeczna pracowników.

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie

Kutno, łódzkie

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna powstała pod koniec 2020r. Idea założenia spółdzielni we władzach samorządowych rodziła się już wcześniej. Natomiast był wewnętrzny opór z różnych środowisk, że się nie uda, że będą niewydajni, nie spełnią oczekiwań. Pomocą stał się projekt unijny i spółdzielnia ruszyła. Spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem, dozorem, strefą parkowania, utrzymaniem zieleni, prowadzi sklep z gadżetami miejskimi, utrzymanie targu dla rolników, złota rączka dla seniora.

Spółdzielnia Socjalna "Grupa Alivio Spn.S"

Zielona Góra, lubuskie

Nasza spółdzielnia stworzyła przyjazne przestrzenie dla osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym, które prowadzone są przez osoby defaworyzowane na rynku pracy. Na podstawie tej idei powstały Centra Wytchnieniowe, które zajmują się krótkoterminową usługą opiekuńczą w systemie całodobowym oraz dziennym oraz asystenturą. Jesteśmy też bazą hotelową dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz instytucją szkoleniową dla opiekunów oraz osób dotkniętych sytuacją niepełnosprawności w rodzinie.

Spółdzielnia Socjalna "Tradycja" w Górowie Iławeckim

Górowo Iławeckie, warmińsko-mazurskie

Spółdzielnia Socjalna "Tradycja" to inicjatywa samorządu miasta Górowo Iławeckie i Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" w Górowie Iławeckim, pierwsza na terenie Miasta i Gminy Górowo Iławieckie. Spółdzielnia prowadzi Stołówkę Miejską, która obsługuje Szkołę Podstawową, Przedszkole Miejskie, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Worynach, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także indywidualnych klientów z miasta i gminy oraz turystów. Spółdzielnia daje szanse osobom zagrożonym wykluczeniem.

Stowarzyszenie Sękalik

Siemiatycze, podlaskie

Nasze przedsiębiorstwo powstało w 2020 r. Z uwagi na specyfikę regionu, znaczne bezrobocie, niskie zarobki, dość duża ilość osób z niepełnosprawnościami, postanowiliśmy zainwestować w osoby z grup defaworyzowanych (głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne). Główną gałęzią pozwalającą na utrzymanie przedsiębiorstwa jest agroturystyka, która powstawała w starym 100-letnim gospodarstwie. Ilość prac do wykonania: konserwacje budynków, pielęgnacja terenu, obsługa noclegów, gości dały prace 5 osobom.

Zostańmy w kontakcie!