Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Znamy Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 2019 roku!

Po blisko czterech miesiącach rzetelnych ocen i analiz, 14 listopada wieczorem w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, podczas uroczystej gali, ogłoszono zwycięzców Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Rada Konkursu nagrodziła tych, którzy najlepiej łączą działalność gospodarczą z działalnością społeczną.

Jedyny taki konkurs

W tym roku, do 9. edycji organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Konkursu im. Jacka Kuronia stanęły 43 przedsiębiorstwa społeczne z całej Polski: spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą. Po pierwszym etapie ocen formalnych, ekonomicznych i społecznych do finału zakwalifikowano 13 przedsiębiorstwa – w tym dwa młode, działające krócej niż dwa lata, które mogły zostać docenione nagrodą „Odkrycie roku”.

Finałowe przedsiębiorstwa oceniało równolegle i niezależnie dwóch ekspertów ekonomicznych oraz eksperci społeczni, którzy odbyli wizyty w każdej z trzynastu firm społecznych. Zebrane oceny i analizy pozwoliły Radzie Konkursu – w której zasiadają eksperci oraz przedstawiciele partnerów i organizatorów Konkursu – wyłonić zwycięskie przedsiębiorstwa. To jedyny tak rzetelny konkurs oceniający podmioty ekonomii społecznej w Polsce.

Nagrody główne

Nagrodę Główną i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku 2019” otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko” działające w miejscowości Staniszcze Wielkie w województwie opolskim. W ramach działalności gospodarczej od 2015 roku „Siedlisko” prowadzi całodobowy dom opieki – został powołany, żeby utworzyć miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, którzy bardzo umiejętnie wykonują czynności opiekuńcze i nawiązują pozytywne relacje z seniorami. Duże zyski generuje także prowadzona przez „Siedlisko” działalność gastronomiczna – w tym usługi cateringowe. Wypracowany zysk pozwala prowadzić działalność społeczną. Stowarzyszenie realizuje także projekty o charakterze diagnostycznym i szkoleniowym oraz oferujące wysokiej jakości usługi zdrowotne i opiekuńcze.

Nagrodę „Pomysł na Rozwój” Rada Konkursu przyznała Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS” z Mławy w województwie mazowieckim. „AS” ma 10 tysięcy członków, prowadzą wiele działań: warsztaty dziennej terapii zajęciowej, restauracje w Mławie i Płocku pod wdzięczną nazwą „Gary Babci Krysi”, w których seniorzy korzystają z pomocowego programu dożywiania. Aktywnie przeciwdziałają wykluczeniu i samotności. Ich budżet wzmacnia produkcja i sprzedaż Skrzatów Helpików.

Nagrodę „Odkrycie Roku” otrzymała Fundacja Leżę i Pracuję – pierwsza w Polsce agencja marketingowa, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. W dniu Gali Konkursu obchodziła trzecie urodziny.

Nagrody dodatkowe

W głosowaniu internetowym 5625 osób zdecydowało, że nagrodę publiczności – ufundowaną także przez publiczność – otrzyma Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec. Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w ramach pracowni ceramiczno-artystycznej i krawieckiej tworzą unikatowe wyroby rękodzielnicze.

Rada Konkursu przyznała także Honorową Nagrodę Specjalną pani Blance Barkan-Popowskiej prezesce Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” za heroiczną pracę na rzecz zapewnienia miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością w Warszawie.

Julia Koczanowicz-Chondzyńska i Blanka Popowska

 

PwC Polska – partner Konkursu – przyznał tradycyjnie nagrody Indywidualnego Wsparcia Mentoringowego, które otrzymali m.in. Spółdzielnia Socjalna NA PIĄTKĘ z Grodziska Wielkopolskiego i Zakład Aktywności Zawodowej z Siedlec.

Nagrody wręczyli m.in. Artur Nowak-Gocławski prezes ANG Spółdzielni – wieloletniego partnera Konkursu, Mikołaj Kowalczyk prezes TISE SA, Janusz Paszkoweki prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Konrad Ciesiołkiewicz członek zarządu Orange Polska SA, Katarzyna Niegowska z TUW oraz Julia Koczanowicz-Chondzyńska prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Henryk Wujec Przewodniczący Rady Konkursu.

10. edycja Konkursu za rok!

W 2020 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizuje jubileuszową, 10. edycję Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 kwietnia 2020. Kto przejmie od Stowarzyszenia „Siedlisko” miano najlepsze przedsiębiorstwa społecznego roku dowiemy się jesienią przyszłego roku.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

 

Partnerami tegorocznej edycji byli: ORANGE Polska SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, PwC Polska, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, ANG Spółdzielnia oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Partnerem Honorowym była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej.

Zostańmy w kontakcie!