Zakład Aktywności Zawodowej YAVA

Zakład Aktywności Zawodowej YAVA z/s w Częstochowie powstał w 2016 roku i jest częścią kompleksowego wsparcia prowadzonego przez Stowarzyszenie YAVA. W naszej organizacji wspieramy ok. 300 osób z niepełnosprawnościami w…

Czytaj dalej

Za-bawni Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy sześciu kobiet z gminy Frysztak. Naszą główną motywacją do jego założenia była chęć powrotu na rynek pracy. Jako młode matki chciałyśmy utworzyć miejsca pracy dla siebie.…

Czytaj dalej

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

Przedmiotem działalności naszej spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę członków nakierunkowaną głównie na usługi, wykorzystując potencjał osób pracujących oraz przystępujących do spółdzielni. Celem nadrzędnym spółdzielni jest reintegracja…

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Bartosz

Stowarzyszenie powstało w celu wspierania i organizowania działalności promującej zdrowy styl życia, wspierania osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz prowadzenia działań na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna Honolulu

Spółdzielnia to przedsiębiorstwo społeczne prowadzące od 2015 roku klubokawiarnię i restaurację Drzwi Zwane Koniem w centrum Katowic. DZK zatrudnia osoby wykluczone społecznie, szczególnie z powodu niepełnosprawności (ale także innych przyczynek…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni”

“Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza z życia” - to misja naszego przedsiębiorstwa. Nasze działania skupiają się wokół aktywizacji społecznej i zawodowej, osób dotkniętych wykluczeniem. Aby zrealizować naszą wizję, 9 lat temu…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna “POWRÓCISZ TU”

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych powierzanych przez członków Spółdzielni oraz działalność oświatowo-kulturalną i społeczną na rzecz członków, a także środowiska lokalnego. Efektem…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna “Kto rano wstaje”

Nasza spółdzielnia została założona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st Warszawy. Projekt zakładał utworzenie miejsc pracy dla osób w kryzysie bezdomności,…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna “Bajkolandia”

Spółdzielnia została założona w 2010 roku przez 5 osób bezrobotnych. Prowadzimy dwa Kluby Dziecięce, których odbiorcami są rodzice dzieci w wieku od 12 mc-y do 3 lat. Prowadzimy również Szkołę…

Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit Spółka z o.o.

Realizujemy usługi z zakresu pomocy społecznej oraz staramy się aby nasze działania zwiększały aktywność zawodowa wśród lokalnej społeczności. W przedsiębiorstwie zatrudniamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Prowadząc działalności w…

Czytaj dalej

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “BYĆ RAZEM”

Naszą misją jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych przy jednoczesnym integrowaniu różnych środowisk wokół problemów wykluczenia społecznego. Zgodnie ze swoją misją realizujemy projekty ukierunkowane na aktywizację osób…

Czytaj dalej

Fundacja Pro Omnis

Nasza działalność statutowa obejmuje obszar pomocy społecznej skierowanej do osób niesamodzielnych. Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w marcu 2017 r. od początku w formule przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą "Talerz Pro Omnis". Celem…

Czytaj dalej

Fundacja Leny Grochowskiej

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w ramach pracowni ceramiczno-artystycznej i krawieckiej tworzą unikatowe wyroby rękodzielnicze. Praca jest dla nich formą terapii społecznej - bowiem jest to ich pierwsza praca w…

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Nasze Stowarzyszenie to miejsce DOM, które działa od 2015 roku. Misją działalności jest aktywizacja osób starszych a zwłaszcza Euro Rodziców. Za cel stawiamy sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wykorzystanie potencjału seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzimy wiele agent pomocowych min. Centra Aktywnego Seniora z warsztatami dziennej terapii zajęciowej, na których powstaje słynny już Skrzat Helpik.

Czytaj dalej

Wskaż i nagradzaj najlepsze przedsiębiorstwo społeczne!

Tylko do 1 listopada możesz wybrać najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku w organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Konkursie [eS] im. Jacka Kuronia. W finale startuje aż 15 wyjątkowych przedsiębiorstw, które wytrwale walczą z wykluczeniem, bezradnością, ubóstwem, bezdomnością, samotnością, bezrobociem i innymi problemami naszego społeczeństwa. Doceń je!

Czytaj dalej

Lista finalistów 10. edycji Konkursu

Zespół ekspertek i ekspertów po dokonaniu oceny społecznej i ekonomicznej 41 przedsiębiorstw zgłoszonych do 9. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne informuje, że do finału Konkursu przechodzą następujące.

Czytaj dalej

Zostańmy w kontakcie!