Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

ZAZ jest zatem typowym przedsiębiorstwem społecznym – jego cele społeczne polegające na tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniu pracownikom ZAZ szans na integrację społeczną i zawodową, co osiągane jest dzięki działalności ekonomicznej. Działalność gospodarcza ZAZ służy wyłącznie do osiągania celów społecznych. Przepisy dotyczące ZAZ ograniczają możliwość podejmowania działań o charakterze rynkowym.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS”

Nasze Stowarzyszenie to miejsce DOM, które działa od 2015 roku. Misją działalności jest aktywizacja osób starszych a zwłaszcza Euro Rodziców. Za cel stawiamy sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wykorzystanie potencjału seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzimy wiele agent pomocowych min. Centra Aktywnego Seniora z warsztatami dziennej terapii zajęciowej, na których powstaje słynny już Skrzat Helpik.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko”

Firma Społeczna “Siedlisko” funkcjonuje na rynku od 1 lipca 2015 roku prowadząc działalność usługową w zakresie świadczenia całodobowej usługi opiekuńczej wobec osób starszych i przewlekle chorych oraz usługę cateringową, która stanowi podstawowy przychód firmy pokrywający wszelkie zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Stowarzyszenie “Siedlisko”.
Misją Siedliska jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie

Jesteśmy krakowską firmą cateringową, która walczy z wykluczeniem. Pokazujemy, że przy stole wszyscy jesteśmy RÓWNI. Realizujemy usługi cateringowe a w konsekwencji tworzymy nowe miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie i bezrobotnych. Nasz cel to nie tylko zysk ekonomiczny ale również zysk społeczny.

Spółdzielnia Socjalna NA PIĄTKĘ

Spółdzielnia Socjalna NA PIĄTKĘ

Spółdzielnia Socjalna Na Piątkę mieści się w Grodzisku Wielkopolskim i została założona przez dwie osoby prawne. Naszą główną działalnością jest prowadzenie piekarnio-kawiarni przy współpracy z Piekarnią Piotr Gwóźdź, w której oprócz wyrobów piekarniczych sprzedawane są również świeżo przygotowane kanapki, naleśniki, wyciskane soki owocowe, oraz organizowanie cateringów. Za przygotowanie wszystkich produktów odpowiedzialni są zatrudnieni w Spółdzielni pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną.

Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni”

Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni”

Klubokawiarnię Pożyteczna założyła spółdzielnia Socjalna Pożyteczni. Kawiarnia istnieje na mapie Warszawy od trzech lat. Zatrudnia 12 osób, w tym dziesięć z niepełnosprawnością intelektualną. Praca jest najlepszą formą terapii i aktywizacji społecznej dla każdego człowieka.

Spółdzielnia Socjalna “MULTISERVICE”

Spółdzielnia Socjalna “MULTISERVICE”

Spółdzielnia Socjalna „MULTISERVICE” została założona przez 5 osób fizycznych w styczniu 2017 r. Od tej pory wspólnie prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie działalności biura rachunkowego, świadczenia usług ochrony mienia (na podstawie uzyskanej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz wynajmu urządzeń rekreacyjnych dla najmłodszych (dmuchańce i trampoliny KRAINA SŁODZIAKÓW).

Spółdzielnia Socjalna “Margines”

Spółdzielnia Socjalna “Margines”

Spółdzielnia Socjalna „Margines” powstała po to, aby stworzyć miejsce pracy dla osób nieodnajdujących się w klasycznych modelach zarządzania, hierarchii i stosunku pracy.
Naszym celem, oprócz trwałego, bezpiecznego zatrudnienia oraz atrakcyjnego systemu wynagrodzeń i premii, jest wspieranie pracowników na polu relacji grupowych i osobistych.

Spółdzielnia Socjalna “Dobra Marka”

Spółdzielnia Socjalna “Dobra Marka”

Spółdzielnia Socjalna „Dobra Marka” jest wzorcowym przykładem przedsiębiorstwa społecznego. Pomysłodawczyni: lokalna społeczniczka, liderka, znająca potencjał bezrobotnych w Karlinie i okolicach stworzyła podmiot dający zatrudnienie osobom wykluczonym z rynku pracy. Połączyła potencjał Gminy Karlino i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań – założyciele Spółdzielni w 2018 roku.

Spółdzielnia Socjalna “Bon Appetit”

Spółdzielnia Socjalna “Bon Appetit”

Spółdzielnia Socjalna „Bon Appetit” to inicjatywa osób fizycznych. Powstała w lipcu 2017 r. z połączenia pasji członków jaką jest gotowanie. Została założona przez 5 osób, którym trudno było znaleźć pracę ze względu na wiek, niepełnosprawność. Dzięki pasji założycieli i pracowników spółdzielnia chce stale rozwijać się jako przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi cateringowe.

Fundacja Mamo Pracuj

Fundacja Mamo Pracuj

Fundacja i ogólnopolski portal mamopracuj.pl powstały z potrzeby stworzenia miejsca dostępnego dla wszystkich kobiet, które chcą łączyć życie rodzinne i zawodowe. To miejsce z ofertami pracy, poradami praw., wskazówkami jak łączyć życie rodzinne i zawodowe. Portal działa od 8 lat, ma znaną i cenioną wśród mam markę. Fundacja działa od 2015 r.

Fundacja Leżę i Pracuję

Fundacja Leżę i Pracuję

Leżę i Pracuję” to agencja marketingowa, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Powstała w 2017 roku z inicjatywy Majki Lipiak i Artura Szaflika. Dzisiaj – dwa lata po rozpoczęciu działań – zespół “Leżę i Pracuję” to 14 osób!
Zatrudnione w agencji marketingowej osoby z niepełnosprawnością w mają godną pracę, pełne prawa pracownicze i możliwość rozwijania nowych umiejętności.

Fundacja Leny Grochowskiej

Fundacja Leny Grochowskiej

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w ramach pracowni ceramiczno-artystycznej i krawieckiej tworzą unikatowe wyroby rękodzielnicze. Praca jest dla nich formą terapii społecznej- bowiem jest to ich pierwsza praca w życiu. Nasze produkty dostępne są pod marką „toMy”.
Angażujemy się w różne projekty kulturalne i społeczne. W ramach repatriacji sprowadziliśmy do Polski ponad 70 Polaków z byłych republik radzieckich, którzy znaleźli w Polsce swój nowy dom. POMAGAMY NORMALNIE ŻYĆ!

Zostańmy w kontakcie!