FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

10. EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU

Jeśli napotkasz problemy techniczne lub inne problem utrudniające wypełnienie formularza prosimy o kontakt z sekretarzem Rady Konkursu, Krzysztofem Alcerem: e-mail: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: +48 574 17 90 81

UWAGA! Wydłużamy termin!

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 14 lipca 2021 roku do godz. 23:59.

1Informacje podstawowe
2Dokumenty
3Załączniki
4Dane przedsiębiorstwa
5Dane osobowe, oświadczenia i zgody

Witaj w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniając go zgłaszasz lub nominujesz przedsiębiorstwo społeczne do udziału w 10. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia.

Polecamy wcześniejsze zapoznanie się z formularzem poprzez pobranie jego pytań z pliku pdf. Kliknij TUTAJ, żeby pobrać formularz w wersji PDF lub kliknij TUTAJ, żeby pobrać formularz w wersji do edycji DOC.

UWAGA! Formularz należy wypełnić i przesłać tego samego dnia! Inaczej mogą być problemy z jego poprawnym przesłaniem!

Ten adres pozwoli nam zidentyfikować Twój formularz.

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwo które zgłaszasz, jest przedsiębiorstwem społecznym. Możesz napisać o idei, jaka jest podstawą działania przedsiębiorstwa, pomyśle na jego funkcjonowanie, celu działania, sposobie łączenia działalności ekonomicznej i społecznej, specyficznym (także lokalnym) kontekście jego działalności. maks. 800 znaków
Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam poznać specyfikę zespołu pracującego w przedsiębiorstwie, w tym osób zatrudnionych z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem m.in.:
• osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;
• osób długotrwale bezrobotnych;
• kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
• osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
• osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;
• osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły zatrudnienia;
• bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.
maks. 2000 znaków
Ile osób zatrudnia przedsiębiorstwo - w sumie?
Ile etatów tworzy przedsiębiorstwo - w sumie?
Osoby z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem to m.in.:
• osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;
• osób długotrwale bezrobotnych;
• kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
• osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
• osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;
• osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły zatrudnienia;
• bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.
Osoby z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem to m.in.:
• osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;
• osób długotrwale bezrobotnych;
• kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
• osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
• osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;
• osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły zatrudnienia;
• bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.
Ile osób zarządzających zatrudnia przedsiębiorstwo?
Ile etatów dla osób zarządzających tworzy przedsiębiorstwo?
Prosimy o wymienienie i krótkie opisanie kluczowych branż w których przedsiębiorstwo świadczy usługi lub profili produkcji. Maks. 2000 znaków
Prosimy o opisanie najważniejszych elementów oferty przedsiębiorstwa (kluczowych usług, najważniejszych produktów). Maks. 1500 znaków
Wymień i krótko opisz kluczowych klientów oraz partnerów niebiznesowych. W przypadku klientów instytucjonalnych: firmy, instytucje, organizacje i inne podmioty. W przypadku jeśli oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, krótko scharakteryzuj ich najważniejsze grupy. Maks. 2000 znaków
Napisz krótko jak sytuacja epidemiczna w Polsce związana z COVID-19 wpłynęła na działalność przedsiębiorstwa. Maks. 2000 znaków
Co jest wyjątkowego, ciekawego, niezwykłego w przedsiębiorstwie? Maks. 2000 znaków

ORGANIZATOR

PARTNERZY

Zostańmy w kontakcie!