FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

9. EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU

Witaj w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniając go zgłaszasz lub nominujesz przedsiębiorstwo społeczne do udziału w 9. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia.

Wszystkie informacje oraz dokumentację konkursową publikujemy na www.konkurs-es.pl.
W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretarzem Rady Konkursu, Krzysztofem Alcerem: e-mail: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 22 622 16 87, +48 574 17 90 81

Polecamy wcześniejsze zapoznanie się z formularzem poprzez pobranie jego pytań z pliku pdf. Kliknij tutaj, żeby pobrać plik.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 30 czerwca 2019 roku do godz. 23:59.

Ten adres pozwoli nam zidentyfikować Twój formularz.

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwo które zgłaszasz, jest przedsiębiorstwem społecznym. Możesz napisać o idei, jaka jest podstawą działania przedsiębiorstwa, pomyśle na jego funkcjonowanie, celu działania, sposobie łączenia działalności ekonomicznej i społecznej, specyficznym (także lokalnym) kontekście jego działalności.
Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam poznać specyfikę zespołu pracującego w przedsiębiorstwie, w tym osób zatrudnionych z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem m.in.:
 • osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
 • osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;
 • osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły zatrudnienia;
 • bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem to m.in.:
 • osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
 • osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;
 • osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły zatrudnienia;
 • bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem to m.in.:
 • osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
 • osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;
 • osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły zatrudnienia;
 • bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.
Prosimy o wymienienie i krótkie opisanie kluczowych branż w których przedsiębiorstwo świadczy usługi lub profili produkcji.
Prosimy o opisanie najważniejszych elementów oferty przedsiębiorstwa (kluczowych usług, najważniejszych produktów).
Wymień i krótko opisz kluczowych klientów. W przypadku klientów instytucjonalnych: firmy, instytucje, organizacje i inne podmioty. W przypadku jeśli oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, krótko scharakteryzuj ich najważniejsze grupy.
Wymień i krótko opisz kluczowych partnerów (niebiznesowych) przedsiębiorstwa. Mogą być to zarówno partnerzy instytucjonalni, jak i osoby indywidualne.
Wymień i krótko opisz skalę zaangażowana w działalność przedsiębiorstwa innych osób (poza pracownikami): wolontariuszy, stażystów, osób bliskich pracowników itd.

organizator

partnerzy