Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

10. edycja

10. EDYCJA KONKURSU (2021 rok)

4 listopada 2021 roku podczas uroczystej Gali Finałowej poznaliśmy zwycięzców Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2021. Gala odbyła się w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domu Innowacji Społecznych w Warszawie.

Do 10. edycji Konkursu [eS] zakwalifikowało się aż 50 przedsiębiorstw społecznych. W wyniku oceny formalnej oraz efektów pracy ekspertek i ekspertów (społecznych i ekonomicznych) do udziału w Finale nominowanych zostało 15 przedsiębiorstw. 

Każdy z Finalistów został oceniony równolegle i niezależnie dwóch ekspertów ekonomicznych. Eksperci społeczni dokonali swojej oceny w czasie wizyt studyjnych, które odbyli do każdej z piętnastu firm społecznych. W wyniku analizy zebranych ocen i wniosków Rada Konkursu – składająca się z ekspertów oraz przedstawicieli partnerów i organizatorów Konkursu – wyłoniła zwycięskie przedsiębiorstwa. 

Laureaci 10. edycji Konkursu (eS):

NAGRODA GŁÓWNA I TYTUŁ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 2021

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

Przedmiotem działalności spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę członków nakierunkowaną głównie na usługi, wykorzystując potencjał osób pracujących oraz przystępujących do spółdzielni. Celem nadrzędnym spółdzielni jest reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę oraz budowę kompetencji społecznych wspieranych osób. Celem gospodarczym podmiotu jest podejmowanie przedsięwzięć, w szczególności robót budowlanych związanych z kompleksowym wykończeniem wnętrz, remontami mieszkań, klatek schodowych i innych wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji.

Nagrodę Główną przyznajemy przedsiębiorstwu, które stworzyło wyjątkowe miejsce w swojej lokalnej społeczności. A może bardziej wyjątkowe miejsca – bo właśnie otworzyło kolejny punkt, w którym pomaga potrzebującym i wzmacnia lokalną społeczność. To przedsiębiorstwo od wielu lat ratuje ludzi – wyciąga znad przepaści, z bezradności, beznadziei i pomaga wyjść na prostą. Daje dach nad głową, pracę i bycie razem. Jesteśmy pewni, że Jacek Kuroń bardzo by się ucieszył z tej nagrody.

CC BY-NC-SA 4.0 FISE / fot. Alicja Szulc

POMYSŁ NA ROZWÓJ

Rada Konkursu przyznała czterem przedsiębiorstwom Nagrody Specjalne – Wyróżnienia Honorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 

 

FINALIŚCI 10. edycji:

  
 

Konkurs odbył się po raz 10 dzięki Partnerom Strategicznym – Orange Polska, Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych, TISE – Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska, Grupie ANG i Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni.

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawował SKES – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. 

Ekonomiaspoleczna.pl, ngo.pl oraz Nienieodpowiedzialni obieli patronat medialny nad wydarzeniem. 

Zobacz relację z Gali 10. edycji Konkursu!

Galeria zdjęć z Gali 10. edycji Konkursu:

Zostańmy w kontakcie!

"*" oznacza pola wymagane

Zgoda na dane osobowe*