Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “BYĆ RAZEM”

Naszą misją jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych przy jednoczesnym integrowaniu różnych środowisk wokół problemów wykluczenia społecznego. Zgodnie ze swoją misją realizujemy projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację – organizując szkolenia miękkie i zawodowe. 

W ramach swojej struktury prowadzimy wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Składowymi naszego przedsiębiorstwa są – Manufaktura WellDone, pralnia oraz „Bistro na Wałowej”.

 

 

rok powstania: 2007
siedziba: Cieszyn, śląskie
zatrudnia osób: 49
w tym zagrożonych wykluczeniem: 34
przychód w 2020 r. łącznie: 2 909 393,52 zł
w tym z działalności gospodarczej: 69%

Zostańmy w kontakcie!