Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Partnerzy Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia

Zdjęcie statuetki Konkursu eS
logo TUW - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
www.tuw.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną „TUW”, działa od 1992 roku. Nie posiada zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na działalności TUW nie zarabia – Towarzystwo działa non profit, czyli nie kierując się osiągnięciem zysku. Najwyższą władzą w TUW jest Walne Zgromadzenie Członków. TUW ubezpiecza swoich członków i to oni właśnie tworzą Towarzystwo.

TUW zajmuje się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych. Umowy ubezpieczeniowe są zawierane na korzystnych warunkach i za dobrze wyważoną składkę. Umowy ubezpieczenia są dodatkowo reasekurowane.
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działa – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce – pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

TUW w Radzie Konkursu reprezentuje Ewa Stachura-Kruszewska – Prezes Zarządu.

logo TISE - Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
www.tise.pl

TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 30 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank spółdzielczy Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Misją TISE jest świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. TISE stara się finansować przedsięwzięcia generujące korzyści społeczne (Social Impact).

Przedstawicielką TISE w Radzie Konkursu jest Katarzyna Duber-Stachurska – Wiceprezes Zarządu.

logo Grupy ANG
www.grupaang.pl

GRUPA ANG

Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) to ogólnopolska firma pośrednictwa finansowego, marka profesjonalistek i profesjonalistów z branży finansowej. To pierwsza tego typu firma w branży finansowej w Polsce. Wyróżnia nas odpowiedzialna sprzedaż produktów finansowych i uczciwe pośrednictwo. Mamy na względzie przede wszystkim Twoje dobro, bo podział na dobro i zło ma dla nas fundamentalne znaczenie.

W 2020 roku ANG otrzymała międzynarodowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie.

Nie tolerujemy misselingu, który rozumiemy jako sytuacje, gdy ktoś sprzedaje Ci coś, czego nie potrzebujesz, na co Cię nie stać, czego nie rozumiesz i za niegodziwą cenę. Nie mamy tzw. planów sprzedaży, co powoduje, że nasi spółdzielcy i eksperci, nie muszą stosować misselingu, aby otrzymać prowizję.

Grupę ANG w Radzie Konkursu reprezentuje Artur Nowak-Gocławski – Prezes Zarządu.

logo PwC
www.pwc.pl

PwC

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów.

PwC jest siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudnia ponad 250 tys. osób, które dostarczają ich klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu.

W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób.

PwC w Radzie Konkursu reprezentuje Małgorzata Marek – Manadżer ds. odpowiedzialnego biznesu PwC w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej.

logo ZLSP - Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
www.zlsp.org.pl

ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI

Związek Lustracyjny Spółdzielni jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce. Powstał 14 listopada 1991 r. w Warszawie. ZLS wydaje od 1992 r. dwumiesięcznik „Biuletyn Informacyjny Związku Lustracyjnego Spółdzielni”- skierowany do organów samorządowych spółdzielni pracy, lustratorów i biegłych rewidentów środowiska spółdzielczości pracy oraz wyższych uczelni i placówek naukowo-badawczych zajmujących się problematyką spółdzielczą.

ZLSP jest sygnatariuszem naczelnego organu samorządowego polskiej spóldzielczości – Krajowej Rady Spółdzielczej – w której posiada 13% mandatów oraz stanowiska: Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Lustracyjnej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Ekonomiczno-Prawnej.

ZLSP jest wyróżniony najwyższą odznaką spółdzielczą w Polsce „Za Zasługi dla Spółdzielczości” – nadaną przez Krajową Radę Społdzielczą w 1999 r.

ZLSP w Radzie Konkursu reprezentuje Kamila Orłowska – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu i Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

www.funduszobywatelski.pl

FUNDUSZ OBYWATELSKI IM. HENRYKA WUJCA

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca jest jedynym funduszem w Polsce, który przekazuje wsparcie lokalnym aktywistom i organizacjom społecznym na niezależne działania obywatelskie ze środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek. Fundusz działa po to, żeby Polska była krajem, w którym wspólnotę tworzą świadomi, wolni, korzystający ze swoich praw i gotowi ich bronić obywatele i obywatelki. 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wyróżnia: niezależność, bo działania finansuje z wpłat od obywateli i obywatelek, elastyczność, bo dostosowuje wsparcia do aktualnych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego, szybkość, bo działa bez zbędnych formalności, lokalność, bo posiada szeroką sieć kontaktów w środowisku organizacji społecznych, dzięki temu nawet małe kwoty wsparcia robią dużą różnicę i roztropność, bo ma umiejętność wsparcia zarówno lokalnych inicjatyw, jak i działań ogólnopolskich o strategicznym znaczeniu.

Wspiera inicjatywy, które nie powinny być finansowane ze środków publicznych ze względu na zachowanie niezależności (np. organizacje kontrolujące władzę)
Wspiera osoby i organizacje, które zostały odcięte od środków publicznych z racji tematyki, którą się zajmują (prawa obywatelskie, migrantów i osób LGBT+) lub mają małe szanse na otrzymanie środków z innych źródeł (np. indywidualni aktywiści i inicjatywy nieformalne). Wspiera także projekty pilotażowe w ważnych dziedzinach, których nie podejmują inni (zapobieganie radykalizacji, rozmowa mimo różnic, praworządność). Fundusz nosi imię długoletniego Przewodniczącego Rady Konkursu (eS) Henryka Wujca.

Zostańmy w kontakcie!