Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Rada Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia

Rada Konkursu
Joanna Wardzińska

Joanna Wardzińska

Przewodnicząca Rady, Przewodnicząca SKES

Przewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroniczna aparatura medyczna. Od 1994 roku związana z ekonomią społeczną poprzez pracę w grupie banku BISE S.A. W latach 1996 – 2007 była członkiem zarządu, wiceprezesem banku BISE S.A. Od 2009 roku do 2020 roku jako wiceprezes TISE zajmowała się finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej. 

Jest członkiem „Zespołu ds. rozwiązań systemowych dla ekonomii społecznej”, zasiada w Radach Nadzorczych: Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej, ABC SA.
Katarzyna Duber-Stachurska

Katarzyna Duber-Stachurska

TISE SA

Wiceprezeska Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE). Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord w Lille. Doświadczona finansistka (przez ponad 20 lat, pracowała w polskim oddziale Societe Generale i w Banku Pekao SA). Do jej zainteresowań należy historia Francji i historia Sudetów. Grywa w tenisa, biega (10 km, półmaraton), jeździ na nartach.

Zbigniew Gajewski

Zbigniew Gajewski

Ekspert Konkursu (eS)

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Obserwator przemian kapitalizmu i globalnej gospodarki oraz wpływu sztucznej inteligencji na biznes i życie społeczne; autor publikacji na te tematy i wykładowca. Promotor innowacji biznesowych i społecznych. Pomysłodawca i dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei (2011-2016). W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan, a w latach 2010-2016 uczestniczył w pracach rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Od 2007 do 2016 r. był członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Włodzimierz Grudziński

Włodzimierz Grudziński

Ekspert Konkursu (eS)

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w bankowości jako współzałożyciel i przez17 lat (1990 – 2007) prezes zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) SA, który był jednym z pionierów finansowania MSP, samorządów lokalnych, ekonomii społecznej i wspólnot mieszkaniowych. Współzałożyciel i 12-letni członek Zarządu Związku Banków Polskich (w latach 2001 r. – 2009 r. jego Wiceprzewodniczący) aktywnie uczestniczący w budowie i rozwoju polskiego sektora bankowego.
Od 2009 roku jest doradcą Zarządu ZBP. 

W ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich wiele lat przewodniczył Komitetowi Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, był członkiem Komitetu Sterującego rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, członkiem Rady Inwestycyjnej Funduszy Powierniczych JESSICA (finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach programów RPO) województw Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego i Mazowieckiego.

Jest członkiem Komisji Etyki przy ZBP.

Był współzałożycielem i do czerwca 2020 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TISE SA, firmy finansowej, lidera w finansowaniu ekonomii społecznej w Polsce.

TISE jest współzałożycielką, w 2001, FEBEA (Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych).

Włodzimierz Grudziński jest wiceprezesem FEBEA a w 2018 został powołany do Grupy doradczej Komisji Europejskiej GECES (Expert Group on Social Economy and Social Enterprises).

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sun&Snow S.A. lidera na rynku zarządzających apartamentami.
Jest zaangażowany w wiele organizacji pozarządowych działających w Polsce.

Przewodniczący Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego €FPA Polska.

Członek Komitetu Finansowego Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Członek Kapituł i Jury konkursów:

  • Przedsiębiorca Społeczny Roku
  • Nagroda dla nauczycieli im. Ireny Sendlerowej – „Za Naprawianie Świata”
  • Etyka w Finansach

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO.

Julia koczanowicz-chondzyńska

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Prezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Z wykształcenia politolog z dyplomem UW i specjalistka ds. CSR, pracuje w FISE od 2007 roku, ekspertka w dziedzinie ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, współpracy międzysektorowej i rozwoju NGOs; doświadczona menedżerka, pełniła funkcję Pełnomocniczki Zarządu FISE od 2012 roku.
Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

PwC Polska

Paulina posiada blisko 15-letnie doświadczenie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie Menadżerka ds. CSR w PwC. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w dwóch specjalnościach: zatrudnienie i organizacje non-profit. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją marketing. Dodatkowo odbyła wiele kursów i warsztatów z zakresu CSR prowadzonych przez instytucje prywatne i publiczne m.in. Global Compact, UNDP, Harvard Business Review, CSRinfo, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Specjalizuje się w zaangażowaniu społecznym, wolontariacie pracowniczym, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz raportowaniu GRI. Autorka wielu publikacji i artykułów prasowych nt CSR.

Paulina uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i promocji CSR przy Ministerstwie Rozwoju oraz projekcie: Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu w 2050. Jej projekty i działania zostały wielokrotnie docenione m.in. Inicjatywa CSR roku (Biznes 2019 vs. Smog), Dobroczyńca Roku 2015, 2017, 2020.

Artur Nowak-Gocławski

Artur Nowak-Gocławski

Grupa ANG SA

Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie „Człowiek, który zmienia biznes” w I edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2019 roku został finalistą nagrody im. Anody Muzeum Powstania Warszawskiego.

Janusz Paszkowski

Janusz Paszkowski

Związek Lustracyjny Spółdzielni

Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni.
Od ponad 40 lat, zaangażowany w działania na rzecz ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą. Na arenie międzynarodowej, reprezentuje Związek jako wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych CECOP-CICOPA Europe.

Ewa Stachura-Kruszewska

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Karol Sachs

Ekspert Konkursu (eS)

Współtwórca Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Architekt urbanista. Jest Prezydentem Honorowym FEBEA. W latach 1982-20015 pracował w banku Crédit Coopératif, w którego Dyrekcji Generalnej odpowiadał za kwestie związane z solidarnym i alternatywnym finansowaniem. W 1990 roku był inicjatorem utworzenia Banku BISE SA, a w 2001 r. pracował nad uruchomieniem FEBEA. Jest wice-prezydentem SEFEA (Société Européenne de Finances Ethiques Alternatives) w Padwie i wice-prezydentem funduszu COOPEST w Brukseli.

Jarosław Pilecki

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

Przedstawiciel zwycięzcy 10. edycji Konkursu (eS)

Sekretarz Rady Konkursu - Krzysztof Alcer

ORGANIZATOR

PARTNERZY

Zostańmy w kontakcie!