RADA KONKURSU

Henryk Wujec

Henryk Wujec

Fizyk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wiceminister rolnictwa. Działa w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (www.skes.pl). Jest zastępcą przewodniczącego zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej. Był doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.
Witold Drożdż

Witold Drożdż

Członek Zarządu Orange Polska S.A. ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych. Od 2012 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska oraz Członek Rady Fundacji Orange. W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.

Jest laureatem nagród Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Członek Rady Głównej Business Centre Club. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.
Zbigniew Gajewski

Zbigniew Gajewski

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Promotor innowacji biznesowych i społecznych. Ekspert w zakresie organizacji eventów, komunikacji społecznej, wizerunku i CSR. Pomysłodawca i skuteczny realizator wielu nowatorskich przedsięwzięć biznesowych.
W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan a w latach 2010-2016 był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, a w latach 2007-2016 członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Włodzimierz Grudziński

Włodzimierz Grudziński

Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2007 był Prezesem Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE SA. Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Związku Banków Polskich. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zasiada w Radach Nadzorczych TISE SA, Blikle SA oraz w Radzie Fundacji Zdrowie.

Julia koczanowicz-chondzyńska

Prezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Z wykształcenia politolog z dyplomem UW i specjalistka ds. CSR, pracuje w FISE od 2007 roku, ekspertka w dziedzinie ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, współpracy międzysektorowej i rozwoju NGOs; doświadczona menedżerka, pełniła funkcję Pełnomocniczki Zarządu FISE od 2012 roku.
Małgorzata Marek

Małgorzata Marek

Manadżer ds. odpowiedzialnego biznesu PwC w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Od kilku lat wspiera przedsiębiorstwa społeczne dzieląc się z nimi wiedzą, jak również propagując w środowisku biznesowym współpracę z nimi. Uczestniczyła lub uczestniczy w pacach: Zespołu ds. odpowiedzialnych przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, grupach roboczych przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polsko-Brytyjskiej Izbie Handlowej, komitecie ds. CSR przy Francuskiej Izbie Przemysłowej.

Artur Nowak-Gocławski

Artur Nowak-Gocławski

Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie “Człowiek, który zmienia biznes” w I edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2019 roku został finalistą nagrody im. Anody Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kamila Orłowska

Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu i Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Trener, lustrator, społecznik, spółdzielca w trzecim pokoleniu. Od wielu lat wspiera grupy inicjatywne i spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa społeczne wiedzą z zakresu spółdzielczości, marketingu, organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw.

Karol Sachs

Współtwórca Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Architekt urbanista. Jest Prezydentem Honorowym FEBEA. W latach 1982-20015 pracował w banku Crédit Coopératif, w którego Dyrekcji Generalnej odpowiadał za kwestie związane z solidarnym i alternatywnym finansowaniem. W 1990 roku był inicjatorem utworzenia Banku BISE SA, a w 2001 r. pracował nad uruchomieniem FEBEA. Jest wice-prezydentem SEFEA (Société Européenne de Finances Ethiques Alternatives) w Padwie i wice-prezydentem funduszu COOPEST w Brukseli.

Ewa Stachura - Kruszewska

Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, radca prawny. Pracowała przez szereg lat w pionach prawnych PLL LOT i TUiR Warta S.A. piastując kierownicze stanowiska. Od 1995 nieprzerwanie związana jest z ekonomią społeczną, której podmiotem są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 

Od 24 lat pracuje w pierwszym i największym wzajemnościowym zakładzie ubezpieczeń Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu, a wcześniej Wiceprezesa Zarządu. Przez szereg lat była członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń i jest członkiem Komisji Ubezpieczeń Wzajemnych tej Izby.

Joanna Wardzińska

Joanna Wardzińska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroniczna aparatura medyczna. Od 1994 roku związana z ekonomią społeczną poprzez pracę w grupie banku BISE S.A. W latach 1996 – 2007 była członkiem zarządu, wiceprezesem banku BISE S.A. Od 2009 roku jako wiceprezes TISE zajmuje się finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej. 
Jest członkiem „Zespołu ds. rozwiązań systemowych dla ekonomii społecznej”, zasiada w Radach Nadzorczych: Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej, ABC SA.

Sekretarz Rady Konkursu - Krzysztof Alcer

organizator

partnerzy