EKSPERTKI I EKSPERCI KONKURSU

EKSPERCI EKONOMICZNI:

Teresa Zagrodzka

Teresa Zagrodzka

główna ekspertka ekonomiczna 10. edycji Konkursu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała z organizacjami takimi jak np. Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, FISE, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Stocznia, FAOO. Autorka artykułów serwisu finansowego na portalu www.ngo.pl. oraz innych publikacji o tematyce finansowej, trenerka (certyfikat STOP). Specjalistka w zakresie instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej (pożyczki, poręczenia) – zarządzała działem ekonomii społecznej w instytucji finansowej – TISE SA. Obecnie współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania finansami w Polsce i w Macedonii. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 
 

 

 

Tomasz Kociołek

Tomasz Kociołek

Jest starszym menedżerem w Dziale Audytu w firmie PwC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych oraz w projektach doradczych dla jednostek z różnych sektorów. Specjalizuje się w branżach nowych technologii, mediów i IT oraz badaniu sprawozdań finansowych organizacji non profit.
Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (PIBR), dyplomowanego księgowego i certyfikowanego audytora wewnętrznego (CIA); jest także członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA).
Tomasz Kociołek prowadził szkolenia z zakresu rachunkowości zarówno dla wewnętrznych potrzeb zespołów audytowych, jak i zewnętrznych organizacji, w tym z trzeciego sektora. 

Filip Wadowski

Doradca strategiczny przedsiębiorstw społecznych. Przygodę z ekonomią społeczną zaczynał we włoskim banku Cassa Padana. Od 2013 r. zajmował się analizą finansową firm społecznych i NGO w Towarzystwie Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A. Od 2019 r. kieruje działaniami NESsT w Polsce, globalnej organizacji social impact investing. Koordynuje NESsT Empowers, program tworzący miejsca pracy w gospodarce cyfrowej dla kobiet i młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.

Andrzej Zawieska

Andrzej Zawieska

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu, doradca ekonomiczny. W swojej karierze zawodowej pracował jako Naczelnik Wydziału Kredytów Banku PKO BP, Dyrektor Ekonomiczny przedsiębiorstw produkcyjnych. Obecnie prowadzi własną firmę konsultingową. Stażysta The Center on Philanthropy and Civil Society The Graduate Center CUNY ( New York, USA ), The Greater Green Bay Community Foundation ( Wisconsin, USA ), The Maine Community Foundation ( Maine, USA ). Współpracuje z The Brian LaViolette Scholarship Foundation ( Wisconsin, USA ). Doradca ekonomiczny FISE od roku 2011.

EKSPERTKI I EKSPERCI SPOŁECZNI:

Karolina Cyran-Juraszek

Karolina Cyran-Juraszek

główna ekspertka społeczna 10. edycji Konkursu

Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat, a z ekonomią społeczna zajmuje się 12 lat. W latach 2004-2008 była kierownikiem projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007.
Obecnie jest trenerem, konsultantem wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa kluczowego dla PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer rekomendowany przez DPP). Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES, obecnie wypracowuje rozwiązania dla franczyzy społecznej.
Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES oraz Program współpracy organizacji z M. St. Warszawa, gdzie opracowała część finansową dla Programów wraz z narzędziami kalkulacyjnymi. Od 6 lat jestem ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz od 10 w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Agnieszka Deja

Agnieszka Deja

Socjolożka, członkini Zarządu Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie, na co dzień pracuje w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Już w liceum angażowała się w działania społeczne (ekologia, prawa zwierząt, prawa człowieka – antyfaszyzm). Od 2002 r. zawodowo i świadomie związana z sektorem pozarządowym w obszarze wsparcia społecznego i rzecznictwa. Od 2008 r. ocenia projekty społeczne w konkursach grantowych. Szczególną uwagę zwraca na trafne diagnozowanie problemów oraz zmianę społeczną i efekty podejmowanych działań.

Magdalena Mike

Magdalena Mike

Pełnomocnik Prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, trener podmiotów społecznych, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, odpowiedzialna za funkcjonowanie Centrum Aktywności Obywatelskiej, członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, współprzewodnicząca komisji ds. ngo działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Tomasz Musielski

Absolwent  Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, ukończył  studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodzony Lodołamaczem Specjalnym – nagroda przyznana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja- Ty- My” – stowarzyszenia specjalizującego się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej. Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – związku 56 stowarzyszeń, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Społecznej Wojewódzkiej Rady Osób Niepełnosprawnych. Nadzoruje jednostki prowadzące: zakład aktywności zawodowej, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, dom dziennego pobytu, przedsiębiorstwo społeczne.

Paulina Zieńczuk

Starszy Specjalista ds. Odpowiedzialnego Biznesu w PwC. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Bangor University w Wielkiej Brytanii. Posiada 6-letnie doświadczenie w obszarze CSR. W swojej pracy zajmuje się wdrażaniem strategii CSR, komunikacją, koordynowaniem działań Fundacji PwC oraz prowadzeniem projektów społecznych, w tym: “Programu Coachingowego dla Liderów Społecznych Dwa Sektory-Jedna Wizja”, “Programu Mentoringu dla Przedsiębiorstw Społecznych” oraz “Akademii BIZnES Class”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej – łączy biznes z jego otoczeniem społecznym.  

Tomasz Schimanek

Polityk społeczny, działacz sektora pozarządowego, trener, doradca, od lat związany z ekonomią społeczną, popularyzator społecznych zamówień publicznych. Na co dzień związany z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Marta Stachowiak

Marta Stachowiak

Dziennikarka i nauczycielka. Pracuje w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w zespole zajmującym się ekonomią społeczną. Wspiera realizację programów Ekosystem Ekonomii Społecznej i OWES.  

Urszula Fila-Kicman

Pracownik Związku Lustracyjnego Spółdzielni (ZLSP). Asystentka Prezesa Zarządu oraz specjalistka ds. współpracy międzynarodowej w ZLSP. Zaangażowana w działania Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej oraz organizację Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.

Aldona Zaborowska

Aldona Zaborowska

Prawniczka, specjalistka ds. merytorycznych w Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, od 12 lat związana z III sektorem – głownie w obszarze rynku pracy i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aktywistka miejska, wolontariuszka.

Sekretarz Rady Konkursu - Krzysztof Alcer

ORGANIZATOR

PARTNERZY

Zostańmy w kontakcie!