EKSPERTKI I EKSPERCI KONKURSU

EKSPERCI EKONOMICZNI:

 • Krzysztof Iwan

  Członek ANG Spółdzielni, ekspert finansowy specjalizujący się w kredytach hipotecznych. W codziennej pracy doradza także firmom w realizowaniu inwestycji, głównie związanych z rynkiem nieruchomości. Działa w Fundacji Nienieopdowiedzialni w zakresie edukowania dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty "Finanse na wesoło". Propagator czytania papierowych książek, miłośnik przemierzania na mechanicznych dwóch kołach okolic bliższych i dalszych.

 • Filip Wadowski

  Absolwent politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z ekonomią społeczną związany od 2008 roku. Pracował w Biurze Projektów Lokalnych włoskiego banku spółdzielczego Cassa Padana, a także przy programie wolontariatu pracowniczego Fundacji Kronenberga Citi Handlowy.
  W latach 2013-2018 zajmował się analizą wniosków pożyczkowych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w TISE. Doradca biznesowy i członek komisji oceny biznesplanów w warszawskim OWES prowadzonym przez FISE.
  Od 2019 jako portfolio manager w NESsT zajmuje się doradztwem i wsparciem dla polskich przedsiębiorstw społecznych NESsT oraz kieruje działaniami tej organizacji w Polsce.

 • Andrzej Zawieska

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. Właściciel Firmy Konsultingowej Andrez - Consulting, doradca ekonomiczny. Stażysta Maine Community Foundation ( Maine, USA ), Greater Green Bay Community Foundation (Wisconsin, USA), Center on Philanthropy and Civil Society - The Graduate Center CUNY (Nowy Jork, USA). Współpracuje z Brian LaViolette Scholarship Foundation (Wisconsin, USA), Polsko-Amerykańską Fundacją Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie.

EKSPERTKI I EKSPERCI SPOŁECZNI:

 • Karolina Cyran-Juraszek

  Jest związana z sektorem organizacji pozarządowych od ponad 20 lat lat, od 6 lat w zespole FRSO. Wspiera kompleksowo organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia instytucjonalnie oraz formalno-prawnie. Sama posiada doświadczenie menadżerskie (była członkiem zarządu SYNAPSIS, kierowała programami, dyrektorowała, zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych IW EQUAL, POKL oraz PO FIO).

 • Urszula Fila-Kicman

  Asystentka Prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Specjalista ds. współpracy międzynarodowej ZLSP. Z wykształcenia anglistka. Pracuje w Związku od 2016 r. Od stycznia 2018 r. prowadzi Sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

 • Krzysztof Leończuk

  Od 15 lat związany z sektorem pozarządowym. W tematyce ekonomii społecznej pracuje od czasów IW EQUAL. Jako ekspert niezależny - członek Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Trener, doradca i animator. Rodzinne i zawodowo związany z ukochanym Podlasiem.

 • Magdalena Mike

 • Tomasz Musielski

 • Edyta Obłąkowska-Woźniak

  Pierwsza Wiceprezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Od 2009 roku pracuje w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Aktywnie wspiera organizacje i ludzi w ich drodze zmian i rozwoju. Z wykształcenia filozofka. Zajmuje się obszarem ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz współpracą międzysektorową.

 • Tomasz Schimanek

  Polityk społeczny związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych, trener, doradca, ekspert działający na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznej drugiej kadencji oraz grupy prawnej i grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej działającego w latach 2008-2014, a także uczestnik prac Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Autor wielu publikacji dotyczących organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości społecznej.

Sekretarz Rady Konkursu - Krzysztof Alcer

organizator

partnerzy