Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

11. edycja

11. EDYCJA KONKURSU (2022 rok)

Finał i gala 11. konkursu im. Jacka Kuronia na najlepsze przedsiębiorstwo roku 2022 odbył się 17 listopada 2022 roku w pałacyku Konopackiego. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem – wpłynęły 53 zgłoszenia, spośród których 37 przedsiębiorstw zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. W pierwszym etapie Rada wyłoniła 12 finalistów, którzy zostali ocenieni równolegle i niezależnie przez dwóch ekspertów ekonomicznych. Eksperci społeczni dokonali swojej oceny w czasie wizyt studyjnych, które odbyli w każdej z firm społecznych. W wyniku analizy zebranych ocen i wniosków, Rada Konkursu wyłoniła pięć zwycięskich przedsiębiorstw, przyznając również cztery wyróżnienia oraz nagrodę publiczności. Oprócz satysfakcji i prestiżu, laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Podczas gali Joanna Wardzińska, Przewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, podkreśliła, że przedsiębiorstwa społeczne są co roku coraz bardziej dojrzałe i innowacyjne, a ich kondycja nie zawsze zależy od środków i funduszy publicznych. Julia Koczanowicz-Chondzyńska zwróciła uwagę na postęp w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych, szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Laureaci 11. edycji Konkursu (eS):

NAGRODA GŁÓWNA I TYTUŁ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 2022 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RADOŚĆ W DĘBICY

fot. A. Szulc

 

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy otrzymał Nagrodę Główną w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Firma ta idealnie łączy działalność ekonomiczną z działalnością społeczną i stanowi dumę ekonomii społecznej w Polsce. Zakład ten zaczął jako mała lokalna organizacja, ale obecnie jest głównym pracodawcą dla osób z niepełnosprawnościami w regionie, a jego skala działalności jest imponująca, obejmując wiele branż, usług i produkcji na najwyższym poziomie. ZAZ w Dębicy działa w wielu dziedzinach, oferując usługi w produkcji mebli, gastronomii, usługach cateringowych, usługach gospodarczych, rękodziele artystycznym oraz usługach pralniczych. Stowarzyszenie Radość prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej, Spółdzielnię Socjalną oraz Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Firma ta zatrudnia 222 osoby, z czego większość to osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy został również wyróżniony Nagrodą Publiczności. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości!

POMYSŁ NA ROZWÓJ

Firma G&G Sp. z o.o. otrzymała nagrodę „Pomysł na Rozwój” za swoją innowacyjność oraz otwartość na wyzwania rynku i świata. Rada konkursu uznała, że firma ta ma wyraźną wizję rozwoju, którą konsekwentnie realizuje i działa społecznie. G&G Sp. z o.o. jest autoryzowanym dostawcą sprzętu do odzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a także dostawcą i montażystą stacji ładowania dla samochodów elektrycznych oraz dla małej elektromobilności, takiej jak wózki inwalidzkie, rowery i skutery elektryczne. Firma oferuje również systemy sterowania energią, montaż pomp ciepła oraz akumulatorów energii. G&G realizuje zamówienia na terenie całej Polski i zbudowała instalacje produkujące ponad 4 MWp mocy. Firma zatrudnia 16 osób, w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fot. A. Szulc
Fot. A. Szulc

ODKRYCIE ROKU

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” z Drobin w województwie mazowieckim otrzymała Nagrodę „Odkrycie Roku”. Spółdzielnia działa już od 10 lat, ale po raz pierwszy zgłosiła się do konkursu. Jej model działania jest imponujący – została założona przez wiele podmiotów, które wspólnie stworzyły coś wartościowego i innowacyjnego. Spółdzielnia oferuje usługi z zakresu utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, sprzątania, opieki i edukacji dla różnych grup wiekowych. Dodatkowo prowadzi działalność gastronomiczną, a także zajmuje się opieką nad psami bezdomnymi. W spółdzielni pracuje 22 osoby, w tym połowa zagrożona wykluczeniem społecznym. 

NAGRODA SPECJALNA IM. HENRYKA WUJCA

Fundusz Obywatelski Henryka Wujca przyznał Nagrodę Specjalną im. Henryka Wujca Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie, uznając jej determinację, zaradność i pomysłowość. Przedsiębiorstwo to uruchomiło niezwykłe miejsce, które umożliwia etyczne zarabianie na cele społeczne. Kuźnia Społeczna Banku Żywności zbudowana jest na celach statutowych Banku Żywności w Olsztynie i oferuje restaurację, kuchnię warsztatową, hostel i cowork. Przedsiębiorstwo integruje lokalną społeczność, organizując bezpłatne wydarzenia i realizując wiele projektów społecznych, takich jak aktywizacja zawodowa, podnoszenie kompetencji i wdrażanie innowacyjnych start-upów.

Rada Konkursu przyznała czterem przedsiębiorstwom Nagrody Specjalne – Wyróżnienia Honorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 

 

FOT. A. SZULC

NAGRODA MENTORINGU PWC

Nagroda mentoringu PWC – to program mentoringowy oferowany przez firmę PWC dla wybranych liderów przedsiębiorstw społecznych. Laureaci będą mogli skorzystać z 5 spotkań z ekspertami PWC. Wyróżnienie to dostały:

Konkurs odbył się po raz 11 dzięki Partnerom Strategicznym – Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, PwC, Grupie ANG SA, Związekowi Lustracyjnemu Spółdzielni i, po raz pierwszy z nami, Funduszowi Obywatelskiemu im. Henryka Wujca

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawował SKES – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. 

Ekonomiaspoleczna.pl objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

Zobacz relację z Gali 11. edycji Konkursu!

Galeria zdjęć z Gali 11. edycji Konkursu:

Zostańmy w kontakcie!