Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Za-bawni Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy sześciu kobiet z gminy Frysztak. Naszą główną motywacją do jego założenia była chęć powrotu na rynek pracy. Jako młode matki chciałyśmy utworzyć miejsca pracy dla siebie. Ze względu na konieczność opieki nad dziećmi miałyśmy utrudniony powrót na regularny pracy.

Otworzyłyśmy Klub Malucha a później przedszkole. Etaty w przedsiębiorstwie pozwoliły nam pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym. Stworzyłyśmy dzieciom namiastkę ciepłego, przytulnego miejsca, swego rodzaju „Domu”, w którym czują się dobrze i bezpiecznie. W placówce nie ma „Pań” są tylko „ciocie”, a sposób prowadzenia zajęć jest ciekawy i innowacyjny.

 

rok powstania: 2018
siedziba: Frysztak, podkarpackie
 www.zabawni.edu.pl
 www.fb.com/ZaBawniKlubMaluchaFryszta
zatrudnia osób: 4
w tym zagrożonych wykluczeniem: 3
przychód w 2020 r. łącznie: 265 719,09 zł
w tym z działalności gospodarczej: 56%

Zostańmy w kontakcie!