Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ●

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia “My dla Innych”

Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” działa od stycznia 2016 r. Jest częścią kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami prowadzonego przez Stowarzyszenie. W naszej organizacji wspieramy 350 OzN w mieszkaniach treningowych, klubie aktywności, WTZ, ZAZ, Zatrudnieniu Wspomaganym, Centrum Wolontariusza ON, mieszkaniach wspomaganych.

Wiodącą działalnością ZAZ jest prowadzenie Sklepu Charytatywnego, do którego mieszkańcy oddają w darowiźnie niepotrzebne im rzeczy. Pracownikami Sklepu są osoby z niepełnosprawnościami. Przyjmują darowizny i przygotowują je do sprzedaży lub przekazują do pracowni recyklingu, która wykonuje z nich np. torby, poduszki, zabawki, łapacze snów, dywaniki. Rzeczy zostają ponownie wykorzystane zgodnie z ideą zero waste sprzyjającą ochronie środowiska.

 

rok powstania: 2018
siedziba: Białystok, podlaskie
 www.mydlainnych.pl
 www.fb.com/sklepcharytatywnymydlainnych
zatrudnia osób: 39
w tym zagrożonych wykluczeniem: 28
przychód w 2020 r. łącznie: 4 801 646,42 zł
w tym z działalności gospodarczej: 4%

Zostańmy w kontakcie!