Wyniki oceny formalnej 11. edycji Konkursu (eS)

Wyniki oceny formalnej w 11. edycji Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Lista przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do I etapu oceny merytorycznej.