LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO I ETAPU!

Publikujemy pełną listę zgłoszonych i nominowanych przedsiębiorstw społecznych, które przeszły ocenę formalną i zostały dopuszczone do pierwszego etapu oceny społecznej i ekonomicznej w 10. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia.

I etap oceniania potrwa przynajmniej do do 20 sierpnia 2021 r.

kalendarium

time_1

CZERWIEC

Zgłoszenia / nominacje przedsiębiorstw społecznych do 10. edycji Konkursu [eS].

 
time_2

LIPIEC

Eksperci społeczni ekonomiczni dokonają oceny aplikacji konkursowych.

time_3

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ

Odbędą się wizyty studyjne w najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach.

time_4

PAŹDZIERNIK

Odbędzie się głosowanie publiczności, a Rada Konkursu wybierze laureatów poszczególnych nagród.

time_5

LISTOPAD 2021

Poznamy laureatów poszczególnych nagród, podczas uroczystej Gali Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia.

 

ORGANIZATOR

PARTNERZY

NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA

15 000 zł

oraz tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku 2021

Pomysł na Rozwój

10 000 zł

Odkrycie Roku

5 000 zł

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 5 000 ZŁOTYCH

Laureaci poprzedniej edycji

LAUREACI 9. EDYCJI KONKURSU

Nagrodziliśmy najlepsze przedsiębiorstwa społeczne 2019 roku!

POZNAJ NAJLEPSZYCH!

finałowe przedsiębiorstwa 9. edycji:

Tak było ostatnim razem - gala 9. edycji Konkursu:

Laureaci poprzedniej edycji

Zostańmy w kontakcie!